Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Công khai ngân sáchThứ 4, Ngày 26/02/2014, 16:30

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014

Ngày 21 tháng 02 năm 2014, UBND huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định số 3614/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014.

Theo đó, quyết định trên gồm các nội dung sau:

- Cân đối dự toán ngân sách Huyện năm 2014 (mẫu số 21/CKTC-NSH)

- Cân đối dự toán ngân sách cấp Huyện và ngân sách của các xã-thị trấn năm 2014 (mẫu số 22/CKTC-NSH)

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Huyện năm 2014 (mẫu số 23/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cấp Huyện năm 2014 (mẫu số 24/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cấp Huyện năm 2014 (mẫu số 25/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cấp Huyện cho từng cơ quan đơn vị thuộc cấp Huyện năm 2014 (mẫu số 26/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cho các chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu nhiệm vụ khác do cấp Huyện thực hiện năm 2014 (mẫu số 28/CKTC-NSH)

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách cấp thành phố, cấp Huyện, cấp xã-thị trấn được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định thời kỳ ổn định ngân sách (năm 2011 – 2015) (mẫu số 29/CKTC-NSH)

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách từng xã-thị trấn đã được Hội đồng nhân dân cấp thành phố quyết định thời kỳ ổn định ngân sách (năm 2011 - 2015) (mẫu số 30/CKTC-NSH)

- Dự toán thu chi ngân sách xã-thị trấn năm 2014 (mẫu số 31/CKTC-NSH).

 

 * Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014


Số lượt người xem: 288Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE