Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Công khai ngân sáchThứ 6, Ngày 27/03/2015, 09:40

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015

Ngày 11 tháng 02 năm 2015, UBND huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định số 808/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015.
Theo đó, quyết định trên gồm các nội dung sau:
- Cân đối dự toán ngân sách huyện năm 2015 (mẫu số 21/CKTC-NSH)
- Cân đối dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách của các xã-thị trấn năm 2015 (mẫu số 22/CKTC-NSH)
- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2015 (mẫu số 23/CKTC-NSH)
- Dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2015 (mẫu số 24/CKTC-NSH)
- Dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2015 (mẫu số 25/CKTC-NSH)
- Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan đơn vị thuộc cấp huyện năm 2015 (mẫu số 26/CKTC-NSH)
- Dự toán chi ngân sách cho các chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu nhiệm vụ khác do cấp huyện thực hiện năm 2015 (mẫu số 28/CKTC-NSH)
- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã-thị trấn được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định thời kỳ ổn định ngân sách (năm 2011 – 2015) (mẫu số 29/CKTC-NSH)
- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách từng xã-thị trấn đã được Hội đồng nhân dân cấp thành phố quyết định thời kỳ ổn định ngân sách (năm 2011 - 2015) (mẫu số 30/CKTC-NSH)
- Dự toán thu chi ngân sách xã-thị trấn năm 2015 (mẫu số 31/CKTC-NSH).

* THAM KHẢO CHI TIẾT: Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 11/02/2015


Số lượt người xem: 411Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE