Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Công khai ngân sáchThứ 3, Ngày 03/01/2012, 14:20

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010

Ngày 21 tháng 12 năm 2011, UBND Huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định số 8687/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010

Theo đó, quyết định trên gồm các nội dung sau:

 

 

- Cân đối quyết toán ngân sách huyện năm 2010 (mẫu số 21/CKTC-NSH)

 

- Cân đối quyết toán ngân sách cấp quận và ngân sách các xã, thị trấn năm 2010 (mẫu số 22/CKTC-NSH)

- Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn  huyện năm 2010 (mẫu số 23/CKTC-NSH)

- Quyết toán chi ngân sách cấp  huyện năm 2010 (mẫu số 24/CKTC-NSH)

- Quyết toán chi ngân sách cấp  huyện năm 2010 (mẫu số 25/CKTC-NSH)

- Quyết toán chi ngân sách cấp  huyện cho từng cơ lĩnh vực năm 2010 (mẫu số 26/CKTC-NSH)

- Quyết toán chi xây dựng cơ bản của ngân sách cấp  huyện năm 2010 (mẫu số 27/CKTC-NSH)

- Quyết toán chi ngân sách cho các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu nhiệm vụ khác do cấp  huyện thực hiện năm 2010 (mẫu số 28/CKTC-NSH)

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp thành phố, cấp  huyện , cấp xã, thị trấn đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định thời kỳ ổn định ngân sách thứ hai (năm 2007 – 2010 theo mẫu số 29/CKTC-NSH)

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách từng phường đã được Hội đồng nhân dân cấp thành phố quyết định thời kỳ ổn định ngân sách thứ hai năm 2007 - 2010 (mẫu số 30/CKTC-NSH)

- Quyết toán thu chi ngân sách của 16 xã, thị trấn năm 2010 (mẫu số 31/CKTC-NSH)

Ban Biên Tập

 

 

 


Số lượt người xem: 652Bản in Quay lại

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày:

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE