Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Kiểm soát thủ tục hành chínhThứ 6, Ngày 06/02/2015, 16:30

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn huyện Bình Chánh

Ngày 14/01/2014, UBND huyện Bình Chánh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Trên cơ sở Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân Huyện sẽ:
 - Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính,thực hiện việc rà soát, đánh giá tác động, công bố, công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định, phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực.
 - Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động kim soát thủ tục hành chính; xử lý nghiêm các trường hợp tự đặt ra thủ tục hành chính ngoài quy định pháp luật, chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục hành chính, gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu đối với cá nhân, tổ chức trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.Nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo quyền giám sát của cá nhân, tổ chức theo quy định; tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.
- Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, có hiệu quả.
- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính mà trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính.
Tham khảo chi tiết: Quyết định số 267/QĐ-UBND
 

Số lượt người xem: 107Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE