Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Lao Động Thương Binh và Xã Hội Thứ 2, Ngày 07/03/2016, 10:45

Đề nghị tổ chức hội nghị người lao động

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về thực hiện Đề án “Phát triển quan hệ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2020” trên địa bàn huyện Bình Chánh.
Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động, góp phần tạo môi trường đầu tư và kinh doanh lành mạnh, ổn định, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bình Chánh đề nghị Lãnh đạo Doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện đúng quy định trong Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Văn bản số 1755/HD-TLĐ ngày 20/11/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nợi làm việc; Cụ thể tiến hành rà soát, thực hiện:
 - Doanh nghiệp có từ 10 người lao động trở lên phải tổ chức hội nghị người lao động. Hội nghị người lao động được tổ chức 12 tháng một lần.
 - Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức hội nghị người lao động, bố trí địa điểm, thời gian, các điều kiện vật chất cần thiết và tổ chức hội nghị người lao động.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bình Chánh đề nghị Lãnh đạo Doanh nghiệp quan tâm tổ chức thực hiện


Số lượt người xem: 79Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE