Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Cải cách hành chínhThứ 6, Ngày 15/03/2019, 14:15

Đề cương giới thiệu Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhâ

Tại kỳ họp thứ 12 (từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2018) Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố.

 

Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã thông qua có nội dung như sau:
- Chấp thuận giảm 50% lệ phí đối với các đối tượng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố. Cụ thể đối với các loại lệ phí sau:
1. Lệ phí đăng ký cư trú.
2. Lệ phí hộ tịch.
3. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
4. Lệ phí đăng ký kinh doanh.
5. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.
6. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.
- Áp dụng cho tất cả các đối tượng có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trừ những đối tượng được miễn lệ phí theo quy định của pháp luật.
- Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này thống nhất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật.
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020./.
 

Số lượt người xem: 17Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE