Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Thông tin cần biếtThứ 6, Ngày 28/02/2014, 10:05

Quy định những khu vực khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh

Thay thế, hủy bỏ Quyết định số 6757/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và có hiệu lực kể từ ngày 27/02/2014
* Trên Cơ sở pháp lý:
- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính Phủ về cấp phép xây dựng;
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp phép xây dựng;
- Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 tháng 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 6013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh đến năm 2020;
Và đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị; ngày 27 tháng 02 năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 3975/QĐ –UBND về quy định những khu vực trên địa bàn huyện Bình Chánh khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng như sau:
1. Toàn bộ địa bàn huyện Bình Chánh, khi xây dựng chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng trừ những công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 3 Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính Phủ.
2. Ủy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ nông thôn nằm trong các khu vực quy hoạch chức năng là đất nông nghiệp và các điểm, tuyến dân cư nông thôn theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kèm theo Quyết định số 6013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 và các Đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới được duyệt.
3. Trường hợp lô đất ở có một phần nằm trong khu vực quy hoạch đô thị và một phần nằm trong khu vực quy hoạch là đất nông nghiệp, các điểm, tuyến dân cư nông thôn thì thẩm quyền cấp phép xây dựng là của Ủy ban nhân dân Huyện.
* Quy định mật độ xây dựng tối đa và tầng cao tối đa đối với nhà ở riêng lẻ nông thôn
1. Mật độ xây dựng tối đa đối với nhà ở riêng lẻ nông thôn

Diện tích lô đất (m2)
50
75
100
200
300
500
1000
Mật độ xây dưng (%)
100
90
80
70
60
50
40

 (Diện tích lô đất trên 1000m2, mật độ xây dưng tối đa 40%)
2. Tầng cao tối đa đối với nhà ở riêng lẻ nông thôn

Chiều rộng lộ giới L (m)
Tầng cao tối đa
L ≥ 20
5
12 ≤ L < 20
4
6 ≤ L < 12
4
L < 6
3

3. Trường hợp lô đất ở xin phép xây dựng thuộc khu vực đã có Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Quy định quản lý được duyệt thì việc xem xét về mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng được áp dụng theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Quy định quản lý đã được duyệt. 
Các hoạt động liên quan đến công tác cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo Giấy phép xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh được thực hiện theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính Phủ về cấp phép xây dựng; Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp phép xây dựng; Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
* Tham khảo chi tiết: Quyết định số 3975/QĐ –UBND
 
 

Số lượt người xem: 2190Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE