Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Công tác tổ chức và đào tạoThứ 5, Ngày 09/10/2014, 15:10

Chương trình học bổng thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2014

Theo Công văn số 1597/SNV-CCVC ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Sở Nội vụ về việc thong báo chương trình học bổng thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2014
Phòng Nội vụ đề nghị Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phổ biến Công văn số 1597/SNV-CCVC ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Sở Nội vụ về việc thong báo chương trình học bổng thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2014 cho cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn có nhu cầu đăng ký tham gia chương trình học bổng thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2014.

Số lượt người xem: 170Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE