Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Hoat động của lãnh đạoThứ 6, Ngày 05/02/2016, 16:40

Đồng chí NGUYỄN VĂN PHỤNG - Bí thư Huyện ủy:

“Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển huyện Bình Chánh anh hùng”

 

 
* Phóng viên: Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và là năm cuối thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội, cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI. Xin đồng chí Bí thư Huyện ủy cho biết kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng, công tác vận động nhân dân năm 2015, nhất là Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện?
* Đồng chí Nguyễn Văn Phụng: Năm 2015, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị- trật tự an toàn xã hội, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết số 09-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 đề ra. Điểm nổi bật là kinh tế huyện tiếp tục phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng; thu ngân sách Nhà nước được 1.110 tỷ đồng, đạt 139,56% kế hoạch (đây là lần đầu tiên huyện thu ngân sách trên 1.000 tỷ đồng). Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định. Đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, kịp thời chuyển tải thông tin đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Công tác đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả. Thực hiện tốt chủ đề năm 2015 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với khắc phục, hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình đã có sự lan tỏa tích cực trong toàn hệ thống chính trị; ý thức “làm theo” ngày càng thể hiện rõ, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.
Công tác phát triển đảng viên mới ngày càng được chú trọng, đảm bảo về số lượng và chất lượng, đã kết nạp 327 đảng viên, đạt tỷ lệ 218%, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện là 5.085 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường. Công tác vận động nhân dân chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phong cách làm việc gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; hạn chế việc ban hành văn bản, kế hoạch, giảm bớt công việc hành chính, tăng cường thời gian đi cơ sở để nắm bắt, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Hưởng ứng thực hiện tốt phong trào thi đua “Mỗi cán bộ, công chức là một điển hình “Dân vận khéo”, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn và công tác vận động nhân dân, quyết tâm khắc phục các hạn chế, thiếu sót để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Các phong trào được quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả hơn.
Tập trung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong cả hệ thống chính trị, đến nay, có 12/14 xã được UBND TP công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”, riêng 2 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B đang lập hồ sơ đề nghị UBND TP công nhận. Qua xây dựng nông thôn mới cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành đã làm diện mạo nông thôn Bình Chánh có sự thay đổi rõ rệt; hệ thống điện, đường, trường học, trạm y tế, chợ được đầu tư khang trang, sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe, giải quyết nhu cầu học tập, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; hạ tầng giao thông, thủy lợi được tập trung đầu tư đã hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh; hệ thống giao thông thuận lợi, thu nhập của người dân được nâng lên (còn 1.290 hộ nghèo mức thu nhập từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống), tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh (chiếm 0,92% so với tổng số hộ dân), an sinh xã hội ngày càng được đảm bảo; hệ thống chính trị được củng cố; dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng cao.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Bí thư Huyện ủy kiểm tra thực tế tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn Huyện
       * Phóng viên: Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020. Xin đồng chí Bí thư Huyện ủy cho biết nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ huyện đề ra trong năm 2016 để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện?
* Đồng chí Nguyễn Văn Phụng: Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức thành công theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết quả nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ trẻ.
Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội 5 năm (2016-2020), Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt sâu rộng, triển khai chương hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, lãnh đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; tăng cường công tác xây dựng Đảng, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, phẩm chất, gắn bó, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển huyện Bình Chánh anh hùng. 
Tập trung thực hiện 25 chỉ tiêu chủ yếu và chương trình, công trình trọng điểm năm 2016 theo Nghị quyết số 01-HU/NQ ngày 7-1-2016 và Chương trình hành động số 06-CTrHĐ/HU ngày 4-1-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tập trung 5 chương trình, 2 công trình trọng điểm của huyện và 7 chương trình đột phá của thành phố.
Trên cơ sở xác định các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và công trình trọng điểm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng giữ vững quốc phòng-an ninh, lãnh đạo xây dựng Đảng, chính quyền và công tác vận động nhân dân như sau:
* Giải pháp về lĩnh vực kinh tế-xã hội:
 Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của huyệnđể đạttốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2016 là 19,51%. Hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động để tăng hiệu quả đầu tư. Phát huy hiệu quả chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đô thị, quy hoạch và thường xuyên kiểm tra, xử lý ngay từ đầu công trình vi phạm xây dựng. Tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, di dời các cơ sở sản xuất, các điểm chăn nuôi gây ô nhiễm xen cài trong khu dân cư. Đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng lao động, đặc biệt là người nghèo.
* Giải pháp về quốc phòng-an ninh:
Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm; kiên quyết không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen; nâng cao tỷ lệ khám phá án hình sự; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt.
* Giải pháp về xây dựng Đảng:
Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, sát với thực tiễn từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ; tập trung chuẩn bị nhân sự cho bầu cử Hội đồng Nhân dân huyện, xã-thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021.
Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục các hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; công tác kê khai minh bạch tài sản; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiểm tra, giám sát người đứng đầu về năng lực lãnh đạo, quản lý, phẩm chất, đạo đức, lối sống.
* Giải pháp về công tác dân vận, xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội:
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Bí thư Huyện ủy trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Phạm Tấn Khải tại xã Qui Đức
KIM PHỤNG thực hiện
 


 
 

Số lượt người xem: 1111Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE