Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Văn hóa - Xã hộiThứ 3, Ngày 06/06/2017, 17:10

KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI 6-6:

Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
76 năm trước đây, chiến tranh thế giới lần thứ 2 do phát xít Đức, Ý, Nhật phát động lan rộng ra hầu hết các châu lục. Loài người lâm vào thảm họa chiến tranh khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Đồng thời, xuất hiện mạnh mẽ phong trào chống phát xít trên toàn thế giới, thời cơ giành độc lập dân tộc đã đến.
Đúng lúc phong trào chống phát xít trên toàn thế giới đang từng bước tiến đến cao trào, đồng chí Nguyễn Ái Quốc (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã về nước lãnh đạo cuộc cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. Để thực hiện nhiệm vụ này, Người đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh Hội (Mặt trận Việt Minh).
Bác Hồ thăm người cao tuổi ở Pác Bó, Cao Bằng
76 năm trước, trong bài “Kính cáo đồng bào” kêu gọi cả nước đứng lên giải phóng dân tộc, Bác Hồ đã đặt người cao tuổi lên vị trí hàng đầu trong các tầng lớp nhân dân: “Hỡi các bậc phụ huynh! Hỡi các hiền nhân, chí sĩ! Hỡi các bạn sĩ, nông, công, thương, binh!”... Người đã nêu những tấm gương oanh liệt chống thực dân Pháp của các bậc tiền bối như: Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Lương Ngọc Quyến… và nhắc lại các bài học lịch sử: “Mong các ngài noi gương phụ lão đời Trần trước họa giặc Nguyên xâm lấn, đã nhiệt liệt hô hào con em tham gia sự nghiệp cứu nước”
Đáp lại lời kêu gọi lay động non sông của Bác, hàng chục vạn người cao tuổi đã tham gia Mặt trận Việt Minh xây dựng căn cứ địa cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng, nuôi giấu, làm giao thông liên lạc cho cán bộ, làm công tác binh vận, tham gia tổng khởi nghĩa, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân, xây dựng nền 6-6 hàng năm, các cấp Hội Người cao tuổi đã tổ chức mít tinh kỷ niệm, báo công với Bác, với Đảng và Nhà nước.
Khi Quốc hội giao cho Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam (khóa III) xây dựng Luật Người cao tuổi và trực tiếp trình dự án luật này trước Quốc hội, Ban soạn thảo đã đề nghị Quốc hội ghi vào luật “Ngày 6-6 hàng năm là Ngày Người cao tuổi Việt Nam” (điều 6, Luật Người cao tuổi).
Việc lấy ngày 6-6 là Ngày Người cao tuổi Việt Nam đã mở rộng và bình đẳng với các ngày truyền thống khác của các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp... Từ đó, hàng năm cứ đến ngày 6-6 vừa là Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam vừa là Ngày Người cao tuổi Việt Nam, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể nhân dân và cá nhân, tổ chức các hoạt động tôn vinh người cao tuổi để tỏ lòng biết ơn lớp người đi trước có công trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và hiện nay đang góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày nay, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong xu thế già hóa dân số việc nghiên cứu quán triệt sâu sắc và thực hiện sáng tạo sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò, tiềm năng của người cao tuổi đang góp phần xây dựng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng củng cố tổ chức hội lớn mạnh để thực sự là mặt trận tập hợp, đoàn kết rộng rãi người cao tuổi, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; thực hiện chức năng đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích của người cao tuổi; chủ động nghiên cứu, kiến nghị, đề đạt với cơ quan Đảng, Nhà nước những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người cao tuổi; nhận rõ vai trò, trách nhiệm đối với gia đình, với cộng đồng dân cư, với đất nước; sống mẫu mực, nêu gương sáng cho mọi người noi theo, trước mắt tham gia tích cực vào cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nếp sống văn hóa người cao tuổi.
Nhìn lại chặng đường 76 năm qua (6-6-1941 – 6-6-2017), những người cao tuổi Việt Nam, trong đó có người cao tuổi huyện Bình Chánh có quyền tự hào về những thành tựu đã đạt được, vì tại Đại hội lần thứ II của Hội Người cao tuổi Việt Nam đã vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng 18 chữ vàng cao quý: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và tháng 6-2010, tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ II của Hội Người cao tuổi Việt Nam, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Sao vàngHuân chương cao quý nhất cho các thế hệ người cao tuổi.
ĐỖ KHOA VĂN
 
 

Số lượt người xem: 86Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE