Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Thông tin cần biếtThứ 2, Ngày 04/05/2020, 08:50

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước tại Thông tư Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/4/2020. Thông tư số 10/2020/TT-BTC thay thế cho Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Số lượt người xem: 5Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE