Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật Chủ đề: "Công dân Bình Chánh và pháp luật" năm 2020 (21/10)
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-HĐPH ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bình Chánh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật Chủ đề: "Công dân Bình Chánh và pháp luật" năm 2020.
Tuần thứ 43 (19/10)
Từ ngày 19/10 đến ngày 24/10
Nhiệm vụ của doanh nhân, doanh nghiệp: “Xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng, thịnh vượng” (16/10)
Trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, mỗi giai tầng xã hội ở Việt Nam đều có vai trò, nhiệm vụ riêng. Trong đó, giới doanh nhân, doanh nghiệp có nhiệm vụ hoạt động để “xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng” cho quốc gia. Đây vừa là nhận định, vừa là tư tưởng chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám thành công và nước V...
Thông báo về việc đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (12/10)
  * Tham khảo chi tiết: Thông báo số 1562/TB-UBND ngày 05/10/2020 của UBND huyện Bình Chánh
Tuần thứ 42 (12/10)
Từ ngày 12/10 đến ngày 17/10

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE