Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
6
3
5
8
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
7
Tình hình thực hiện Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá quý I năm 2015 và phương hướng thực hiện đến cuối năm 2015 (25/03)
dân huyện Bình Chánh báo cáo tình hình thực hiện Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá quý I năm 2015 và phương hướng thực hiện đến cuối năm 2015, như sau: I. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 1. Thực hiện Quyết định số 7922/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc phê duyệt Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá huyện Bình Chánh, giai đoạn 2009 - 2015; Ban Giảm nghèo, tăng ...
Kết quả công tác tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 (28/02)
Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh kết quả công tác tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 trên địa bàn huyện Bình Chánh, như sau: I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Nhằm thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 về tổ chức các hoạt động đón Tết, chăm lo Tết Nguyê...
Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2013 (12/02)
(Thống kê tiêu chí đạt được)
Danh sách các điểm, cửa hàng bình ổn giá năm 2013 (11/01)
STT Tên cửa hàng/chủ cửa hàng Địa chỉ Mặt hàng bình ổn giá Mặt hàng khác ngoài các mặt hàng bình ổn giá Đơn vị cung cấp hàng bình ổn ...
Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2013 (11/01)
Thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU ngày 01/9/2009 của Thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện kết luận của Bộ Chính Trị về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Thực hiện Thông báo 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 21/10/2009 của Huyện Ủy Bình Chánh về thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Thực hiện chỉ thị số 462-CV/HU về việc báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Bản đồ huyện

    LIÊN KẾT WEBSITE