Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bình ChánhThứ 6, Ngày 17/07/2020, 13:05

Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh đã tổ chức kỳ họp thứ mười bốn

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh đã tổ chức kỳ họp thứ mười bốn Hội đồng nhân dân Huyện khóa X. Ông Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, ông Phạm Văn Lũy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, ông Thái Thành Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện cùng chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Tấn Tuyến, Phó Trưởng Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố; ông Trần Kim Tuyền, Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng nghề Thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố; các vị khách mời, các cơ quan, đơn vị và 35/36 vị đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện tham dự.
1. Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện nhấn mạnh:
* Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Chánh, đã thực hiện đạt một số nội dung trọng tâm như:
- Thực hiện đảm bảo các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn Huyện. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn Huyện tiếp tục duy trì mức tăng trưởng và giữ vai trò là động lực tăng trưởng. Công tác quản lý giá cả hàng hóa được tăng cường, kiểm soát tốt chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, một số mặt hàng dự trữ đủ cung ứng cho thị trường; giá cả cơ bản ổn định thông qua việc các doanh nghiệp cam kết không tăng giá.
- Công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị và đất đai, xây dựng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Số vụ vi phạm về đất đai, xây dựng giảm nhiều so với cùng kỳ. Huyện Bình Chánh triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 07 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Huyện ủy, Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Huyện, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng; tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Huyện có sự chuyển biến tích cực, từng bước kéo giảm số vụ vi phạm, xử lý ngăn chặn ngay từ đầu tăng.
- Việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Huyện đạt được kết quả tích cực: đến nay, cấp Huyện đạt 08/9 tiêu chí; cấp xã đạt bình quân 18,71/19 tiêu chí; 12/14 xã đã được Thành phố công nhận nông thôn mới.
- Thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em… góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
- Tình hình quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Huyện đã xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với các cá nhân lợi dụng tình hình dịch bệnh để tung tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Tình hình tai nạn giao thông có chuyển biến theo chiều hướng tốt: tai nạn giao thông trên địa bàn Huyện giảm trên cả 02 mặt (xảy ra 47 vụ, giảm 8 vụ, tỷ lệ giảm 14,55%; chết 42 người, giảm 15 người, tỷ lệ giảm 26,32% so với cùng kỳ năm 2019).
- Đặc biệt, huyện Bình Chánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cả hệ thống chính trị cùng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ mang lại hiệu quả cao và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
* Bên cạnh các mặt đạt được còn một số hạn chế cần khắc phục. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng tuy đạt nhiều kết quả nhưng vẫn còn xảy ra số vụ vi phạm về đất đai, xây dựng; việc lập lại trật tự lòng, lề đường chưa thật sự có chuyển biến bền vững.
- Công tác cải tạo chất lượng nguồn nước các tuyến kênh, rạch ô nhiễm nặng tiến độ triển khai thực hiện còn chậm; Công tác phối hợp của các địa bàn giáp ranh trong việc triển khai các biện pháp kiểm soát, xử lý về ô nhiễm môi trường cũng gặp nhiều khó khăn, chưa có sự đồng bộ. Công tác kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp lấn, chiếm lòng sông, hành lang sông, kênh rạch trên địa bàn còn chậm.
- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án còn chậm so với tiến độ đề ra, giá trị giải ngân kinh phí bồi thường hỗ trợ đạt thấp so kế hoạch.
- Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện, đến nay còn 02 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B chưa hoàn thành 19/19 tiêu chí.
Ông Nguyễn Văn Phụng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sát, thiết thực vào các nội dung chương trình kỳ họp, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện và các Nghị quyết Hội đồng nhân dân Huyện.
2. Tại kỳ họp thứ mười bốn, Hội đồng nhân dân Huyện đã tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến các nội dung trọng tâm như sau:
- Xem xét Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020;
- Báo cáo quyết toán ngân sách Huyện năm 2019;
- Tờ trình về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách Huyện năm 2018;
- Tờ trình về phương án sử dụng nguồn kết dư năm 2019 để chi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2020;
- Tờ trình về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân Huyện và bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân Huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Xem xét Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện và 02 Ban của Hội đồng nhân dân Huyện;
- Báo cáo của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân Huyện về kết quả giám sát chuyên đề về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Bình Chánh trong năm 2019.
- Các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban pháp chế 6 tháng đầu năm 2020;
- Thông qua Tờ trình về thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện đối với đại biểu Võ Gia Bình.
- Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế Báo cáo thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
Tại phiên chất vấn được phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền thanh Huyện và Đài Truyền thanh 16 xã, thị trấn, có 06 đại biểu đã phát biểu chất vấn thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan các nội dung: công tác chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021; tiến độ bồi thường cho hộ dân có đất xây dựng Văn phòng ấp trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A; giải pháp khắc phục tình trạng ngập nước trên đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B do không có hệ thống thoát nước; về công tác thực hiện quy hoạch lộ giới hẻm trên địa bàn Huyện; đề nghị cung cấp quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục cấp phép xây dựng, tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đề nghị UBND Huyện thông tin kết quả thực hiện Đề án 4252; tiến độ thực hiện dự án đường nối Võ Văn Kiệt - đường Võ Trần Chí; tiến độ thực hiện dự án mở rộng đường Nguyễn Cửu Phú; tiến độ thực hiện việc tham mưu ban hành bảng giá thu gom rác trên địa bàn Huyện; Nhà tạm giữ Công an Huyện việc khắc ô nhiễm môi trường, chất lượng công trình và thời gian bàn giao đi vào hoạt động.
Ý kiến chất vấn của đại biểu đã được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Tài tiếp thu, ghi nhận, đồng thời có thông tin, trả lời về tiến độ, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc hiện nay và giải pháp trong thời gian tới.
3. Kỳ họp thứ mười bốn Hội đồng nhân dân Huyện đã thông qua Hội đồng nhân dân Huyện đã biểu quyết tán thành thông qua 12 dự thảo Nghị quyết, gồm có:
- Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.
- Dự thảo nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2018.
- Dự thảo nghị quyết về phê chuẩn phương án sử dụng nguồn kết dư năm 2019 để chi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2020.
- Dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Huyện năm 2019.
- Dự thảo nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.
- Dự thảo nghị quyết về chương trình kỳ họp.
- Dự thảo nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân Huyện.
- Dự thảo nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2021 về “Kết quả thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố”.
- Dự thảo nghị quyết giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân về “Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Bình Chánh”.
- Dự thảo nghị quyết về xác nhận kết quả biểu quyết về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh đối với đại biểu Võ Gia Bình.
- Dự thảo nghị quyết về xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Văn Hải, nguyên Trưởng Công an Huyện.
- Dự thảo Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Hoàng Thảo, Trưởng Công an Huyện./.
Kim Hồng

Số lượt người xem: 228Bản in Quay lại

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày:

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE