Vai trò của cán bộ, công chức trong cải cách hành chính tại xã Tân Quý Tây

25/05/2022
Cải cách hành chính là nội dung quan trọng của nền hành chính nhà nước. Cải cách hành chính góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, duy trì sự phát triển của đất nước, qua đó, hiện thực hóa mục tiêu chính trị của đảng cầm quyền: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”

28/04/2022
Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước; qua đó, hỗ trợ, xử lý nhanh chóng, kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng trong thu hút đầu tư trên địa bàn Huyện; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính của Huyện trong năm 2022, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp, huyện Bình Chánh tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”.

Xã Tân Kiên - Đăng ký khai tử trong 01 giờ làm việc

08/04/2022
Hiện nay, tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thủ tục đăng ký khai tử được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

Hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các chi, đảng bộ trực thuộc”

23/11/2021
Sáng 22-11, Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các chi, đảng bộ trực thuộc”. Đồng chí Phạm Văn Lũy - Ủy viên Ban Thường vu Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền chủ trì hội nghị.

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố

23/11/2021
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3720/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. Theo đó, có 05 thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx) . Đồng thời, bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục có thứ tự A.II.1, A.II.2, B.II.1, B.II.2, C.II.1 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố./.
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023