STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
1 Dương Thị Uyên Chi Chánh Văn Phòng Văn phòng HĐND và UBND Huyện Bình Chánh
2 Mai Thị Bích Thuận Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND Huyện Bình Chánh
3 Trần Nhật Thanh Trưởng phòng Phòng Nội vụ
4 Huỳnh Thị Yến Linh Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ
5 Nguyễn Thị Thảo Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • Bản đồ huyện Bình Chánh

  Bản đồ huyện Bình Chánh

 • Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính"

  Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính"