STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
1 Võ Chiến Thắng Chủ Tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh
2 Phùng Quốc Việt Chủ Tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc A
3 Dương Thị Thùy Trang Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc A
4 Trần Thị Thái Nguyên Chủ Tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B
5 Nguyễn Anh Vũ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B
6 Nguyễn Thị Kim Tuyến Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B
7 Phan Thị Mỹ Khuyên Chủ Tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt
8 Võ Thị Mỹ Thảnh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt
9 Nguyễn Văn Hoàng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt
10 Trần Ngọc Vũ Phó Trưởng Ban Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023