STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
11 Trần Ngọc Vũ Phó Trưởng Ban Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng
12 Trần Minh Hà Phó Trưởng Ban Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng
13 Nguyễn Thế Minh Phó Trưởng Ban Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng
14 Trần Quốc Thanh Chủ Tịch Ủy ban nhân dân xã Đa Phước
15 Võ Thanh Sơn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đa Phước
16 Nguyễn Thị Phương Nam Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đa Phước
17 Trần Hồ Cảnh Phúc Giám Đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông
18 Nguyễn Thị Hồng Yến Phó Chủ tịch ỦY ban nhân dân xã Qui Đức
19 Dương Công Duy Linh Quyền Chủ tịch ỦY ban nhân dân xã Qui Đức
20 Nguyễn Văn Tuấn Chủ Tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Kiên
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH