STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
31 Trần Thị Hải Yến Chủ Tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Quý Tây
32 Đoàn thị Kim Dung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Quý Tây
33 Nguyễn Thành Tuyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Quý Tây
34 Nguyễn Thị Xuân Đào Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Quý Tây
35 Võ Lê Phi Vũ Chủ Tịch Ủy ban nhân dân xã An Phú Tây
36 Lê Hải Điền Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Phú Tây
37 Trần Thị Ngọc Hạnh   Ủy ban nhân dân xã An Phú Tây
38 Võ Thành Công Chủ Tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Minh Xuân
39 Huỳnh Công Luận Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Minh Xuân
40 Nguyễn Kim Mai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Minh Xuân
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH