Ban Chỉ đạo Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Huyện ủy Bình Chánh vừa tổ chức cho cán bộ, Đảng viên, học tập nội dung chuyên đề 6 : “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Nội dung đã nói lên sự cần thiết, bổ ích và là dịp để cán bộ, Đảng viên, công chức tự đánh giá lại bản thân mình, kịp thời chấn chỉnh những suy nghĩ lệch lạc, định kiến hẹp hòi để từ đó hoàn thiện bản thân, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Nâng cao ý thức trách nhiệm. Có thể thấy rằng dù ở bất cứ cương vị công tác nào cũng cần phải thể hiện tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây nó bao hàm từ vị trí công tác cho đến vai trò của người cán bộ, Đảng viên công chức. Là một cán bộ, Đảng viên, cần phải thể hiện tinh thần trách nhiệm ở mọi mặt. Hoàn thành nhiệm vụ ở cơ quan không chưa đủ, ta còn phải làm tốt công tác vận động quần chúng trong việc chấp hành chủ trương của Đảng và nhà nước tại địa phương, đi đầu trong các phong trào vận động, gương mẫu trong đạo đức lối sống…Nâng cao ý thức trách nhiệm vừa thể hiện bản lĩnh của cá nhân vừa xóa bỏ căn bệnh “ cổ hủ” xưa nay là bệnh thành tích cá nhân. Đó là khi nói về thành tích người ta hay nói về cá nhân, chủ thể riêng biệt nhưng khi có một sai phạm phải chịu trách nhiệm lại đổ lên tập thể. Không xóa bỏ tư tưởng này thì làm sao nâng cao được vai trò trách nhiệm. Khi thực thi nhiệm vụ ta phải ý thức được rằng: chính ta phải chịu trách nhiệm trước cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp trên nếu việc làm đó sai trái, hiệu quả kém.

Phải hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc. Tổ quốc ta đang trên con đường xây dựng và phát triển đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Phải xác định rỏ chỉ có con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mới đem đến thắng lợi hoàn toàn cho cách mạng Việt Nam. Kiên định quan điểm, lập trường, đừng thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Những khó khăn, tồn tại trên bước đường hội nhập cũng là điều tất yếu bỡi ta đang từng bước hoàn thiện. Người cán bộ, Đảng viên trước hết phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, việc đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là phù hợp với lợi ích dân tộc và chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem đến độc lập, tự do, áo ấm, cơm no cho dân tộc Việt Nam. Hiện nay, những phần tử người Việt lưu vong cấu kết với những kẻ bất mãn trong nước luôn tìm cách xuyên tạc, chống phá cách mạng Việt Nam. Dưới chiêu bài dân chủ, chúng muốn đưa đất nước ta trở về thời kỳ chiến tranh, vong quốc. Trách nhiệm của mỗi chúng ta phải vững vàng bản lĩnh chính trị, tuyên truyền, giải thích, vận động quần chúng chống lại mọi sự xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đó là sự vững vàng trong nhận thức, thể hiện bản lĩnh chính trị của người cán bộ, Đảng viên. Nhận định một sự việc, một vấn đề, phải đứng trên quan điểm lãnh đạo của Đảng, tránh suy diễn, kết luận một cách tùy tiện. Thực hiện dân chủ, đảm bảo lợi ích của nhân dân phải trong khuôn khổ của pháp luật. Góp ý phê bình, phản biện các vấn đề xã hội phải trên tinh thần xây dựng, đoàn kết. Trong công việc, mỗi người cần thể hiện sự tận tâm, tận lực với công việc, nâng cao năng suất làm việc, mang lại hiệu quả cao nhất, nâng cao trình độ, kiến thức để giải quyết công việc một cách tối ưu đem lại lợi ích thiết thực, tiết kiệm được kinh phí và thời gian đó là những việc làm cụ thể, thể hiện sự tận trung với Tổ quốc.

Phục vụ nhân dân. Cán bộ, Đảng viên phải là người đầy tớ của nhân dân, chính quyền của chúng ta là của dân, do dân và vì dân. Phải trọng dân, xem dân là đối tượng phục vụ chứ không phải để cai trị. Trên cơ sở những quy định của pháp luật, người cán bộ, Đảng viên cần phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Vô cảm, thờ ơ với nỗi đau của người dân là có tội với dân với nước. Cán bộ, Đảng viên phải luôn nhớ rằng, địa vị quyền lực là do nhân dân bầu ra, thực thi quyền lực nhà nước để phục vụ nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của quyền lực nhà nước, quyền lực chính trị. Mục tiêu cao nhất của Đảng và nhà nước ta là xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong Bài nói chuyện với công nhân khu mỏ ngày 04.10.1957, Bác Hồ nói: “ …cán bộ Đảng cũng như cán bộ chính quyền ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đầy tớ của nhân dân, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân…” học tập Bác, người cán bộ, Đảng viên cần xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, làm những việc mang lại lợi ích hợp pháp cho nhân dân mà đó cũng là lợi ích của Đảng và nhà nước. Dân cường nước mới thịnh, sự ổn định về đời sống của nhân dân sẽ là nền tảng vững chắc để nước ta vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cán bộ, Đảng viên cần quán triệt sâu sắc những nội dung Chuyên đề 6, tự rà soát lại bản thân, trên từng vị trí công việc để có những chấn chỉnh, sửa chữa những thiếu sót, yếu kém còn tồn tại, tự đề ra hướng phấn đấu để học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác. Tạo sự chuyển biến rỏ nét trong nhận thức và hành động đó là sự chờ đợi của nhân dân và Ban tổ chức Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

                                                                                                                                                  Huỳnh Văn Đây.

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023