Chú trọng cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục hồ sơ cho người dân hướng đến thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đạt hiệu quả cao

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của cơ quan, đơn vị, do đó UBND huyện đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND xã - thị trấn quan tâm củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC, tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC ở cơ quan, đơn vị mình, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo đó, trong năm 2022, UBND huyện thường xuyên quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin nhất là xây dựng và vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của huyện; tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đảm bảo tính công khai minh bạch, giúp cho tổ chức, cá nhân thuận tiện trong quá trình giải quyết các TTHC. Nổi bật trong số đó là việc thực hiện trao đổi thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Chánh với Chi cục thuế huyện Bình Chánh đã tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện TTHC.

Hiện nay, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện là 183 thủ tục; số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã - thị trấn là 121 thủ tục, bảo đảm chính xác, rõ ràng, cập nhật thường xuyên, vị trí niêm yết dễ tiếp cận, tạo thuận lợi cho người dân khi tra cứu, tìm hiểu TTHC. Trong năm 2022, UBND huyện đã tiếp nhận 28.856 hồ sơ, giải quyết 28.658 hồ sơ; đang giải quyết 198 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, huyện triển khai dịch vụ công trực tuyến để người dân khi bận rộn với công việc vẫn có thể nộp hồ sơ TTHC trên cổng dịch vụ công, vừa tiện lợi, vừa không mất thời gian đi lại (số hồ số tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 năm 2022 của huyện là 3.905 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 57,73%) trên tổng số 6.764 hồ sơ hành chính của 7 nhóm TTHC; số hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 là 108 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 100%; số hồ sơ hành chính được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là 435/10.434 hồ sơ, tỷ lệ 4,17% thuộc lĩnh vực nội vụ, hộ tịch, kinh doanh, quy hoạch và xây dựng (riêng thủ tục nâng bậc lương, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung thường xuyên là 435 hồ sơ); tổng số hồ sơ hành chính được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công trong năm 2022 là 1.845/10.434 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 17,68%) thuộc lĩnh vực nội vụ, hộ tịch, kinh doanh, quy hoạch và xây dựng.

Đạt được kết quả trên là nhờ trong năm huyện thường xuyên rà soát, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã - thị trấn; tạo cảm giác thoải mái, rộng rãi, tiện nghi khi người dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện; 16/16 xã, thị trấn với các trang thiết bị theo hướng hiện đại, có Kios tra cứu TTHC, máy tính phục vụ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và Ipad đánh giá mức độ hài lòng đối với công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả TTHC (kết quả qua khảo sát, tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết hồ sơ, TTHC đạt trên 99%).

Song song đó, UBND huyện tiếp tục triển khai Công văn số 3797/UBND của UBND huyện về việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn huyện và tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn số hóa và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo đề nghị của Văn phòng UBND TPHCM. Đặc biệt, triển khai Kế hoạch số 4229/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của UBND thành phố về việc triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TPHCM theo đường link truy cập: https:// dichvucong.hochiminhcity.gov.vn. UBND huyện đã tổ chức triển khai tập huấn vận hành Hệ thống đối với các cá nhân có liên quan đến thực hiện quy trình giải quyết TTHC của huyện và ban hành Công văn số 4527/UBND chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TPHCM…để người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

                                                                                                                                                                 Bài, ảnh: Thu Hạ

Lượt xem trong ngày: 1 Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

 • Bản đồ huyện Bình Chánh

  Bản đồ huyện Bình Chánh