Công bố 7 thủ tục hành chính đặc thù mới tại thành phố Hồ Chí Minh

28/05/2022 15:56:39
Ngày 18/3/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đó, có 07 thủ tục hành chính đặc thù được công bố, gồm 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện và 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.
Nay UBND Huyện thông báo trên trang thông tin điện tử để người dân được biết và thực hiện:
Nội dung chi tiết:
II. Bộ 3 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thị trấn (đính kèm các mẫu đơn để tải xuống):
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023