Công bố đề thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” trên địa bàn huyện Bình Chánh

Ban Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” công bố chính thức đề thi (đính kèm).

Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp công khai kế hoạch tổ chức, thể lệ Hội thi, nội dung đề thi, mẫu bài dự thi tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Các cơ các cơ quan, đơn vị huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia đảm bảo số lượng phân bổ số lượng bài dự thi theo mục 5 phần IV Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Huyện (đính kèm).

Người dự thi phải sử dụng mẫu bài dự thi (in từ file PDF) do Ban Tổ chức cung cấp (đính kèm) có đóng dấu treo của Phòng Tư pháp.

Đối với các cơ quan, đơn vị tổng hợp, lập danh gửi về Ban Tổ chức Hội thi (thông qua Phòng Tư pháp) trước 17 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2022.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ bà Lâm Thị Vân Lành, chuyên viên Phòng Tư pháp, số điện thoại 0964247733 để được hỗ trợ./.

Lượt xem trong ngày: 1 Bản in
Tập tin đính kèm

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận
Tin tức đọc nhiều
 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

 • Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính"

  Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính"

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Bản đồ huyện Bình Chánh

  Bản đồ huyện Bình Chánh

 • Công bố đề thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” trên địa bàn huyện Bình Chánh

  Công bố đề thi “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” trên địa bàn huyện Bình Chánh