Công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch nông thôn mới xã Tân Quý Tây

  - Hiện trạng năm 2010: Chưa được duyệt đồ án quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý đồ án quy hoạch.


  - Kết quả giai đoạn 2010-2015: Quy hoạch phát triển kinh tế hạ tầng - xã hội - môi trường xã Tân Quý Tây đã được phê duyệt tại Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ xã Tân Quý Tây đã được phê duyệt tại Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp trên địa bàn xã Tân Quý Tây đã được phê duyệt tại Quyết định số 7279/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và Quyết định số 4950/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn tại xã Tân Quý Tây (diện tích 124,31289ha) đã được phê duyệt tại Quyết định số 4043/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.


  - Kết quả giai đoạn 2016-2020: Đã thực hiện niêm yết công khai bản đồ quy hoạch tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã, Văn phòng 4 ấp và phân công công chức tiếp xúc dân đã có hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho người dân; quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch được duyệt. Hiện nay, Ban Quản lý Xây dựng nông thôn mới xã Tân Quý Tây đã xây dựng hoàn tất quy định quản lý quy hoạch và chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Huyện về việc tổ chức cắm mốc theo Quy hoạch. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân xã đang triển khai thực hiện in ấn 5000 họa đồ thu nhỏ mô tả về vị trí quy hoạch tại từng tổ nhân dân để chuyển đến từng hộ dân trên địa bàn xã.


  - Phương hướng thực hiện giai đoạn 2021-2025: Thực hiện cắm mốc giới và quản lý mốc giới các tuyến đường thuộc Đồ án quy hoạch nông thôn mới xã Tân Quý Tây, phối hợp thực hiện Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới hẻm xã Tân Quý Tây.

Lượt xem trong ngày: 1 Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận

TIN MỚI NHẤT

TIN NỔI BẬT

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH