Ðại hội điểm Chi, Ðảng bộ trực thuộc Quận ủy

“Sau đại hội, cấp ủy khóa mới của Viện Kiểm sát nhân dân quận cần sớm có kế hoạch, biện pháp đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn và xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện có hiệu quả. Trong đó chú ý phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, những giải pháp hay, cách làm tốt và khen thưởng kịp thời những cá nhân làm tốt để phát huy”.
Đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã chỉ đạo như trên tại Đại hội Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức vào ngày 28/02/2020.
Đây là chi bộ được Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thạnh chọn làm điểm trong số 23 chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy.
Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận đã có nhiều giải pháp tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đạt nhiều thành tích trong công tác phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các chỉ tiêu hoạt động nghiệp vụ đạt kết quả tích cực. Công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trung bình trong 5 năm đạt 93,03% (chỉ tiêu 90%); tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát trung bình trong 5 năm đạt 98,92% (chỉ tiêu 95%); án trả điều tra bổ sung thấp hơn chỉ tiêu cho phép là 2,26%; không có trường hợp nào oan sai, quá hạn tạm giữ, tạm giam. Tập thể cấp ủy chi bộ đều thể hiện tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Công tác chính trị tư tưởng đã tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, góp phần phòng ngừa các biểu hiện suy thoái và tăng sức đề kháng trong phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường với nhiều nội dung bám sát theo hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Quận ủy. Công tác xây dựng tổ chức đảng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong quy hoạch đào tạo cán bộ lãnh đạo kế thừa.
Với tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ, các đảng viên thảo luận sôi nổi đóng góp bổ sung kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, tồn tại: chưa hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu hằng năm giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh; một số chỉ tiêu theo kế hoạch của ngành chưa đạt. Các đại biểu cũng thảo luận nhiều giải pháp để thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Vũ Ngọc Tuất cũng biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị đại hội lần này cần phát huy trí tuệ tập thể, đề cao tinh thần trách nhiệm, nguyên tắc tập trung dân chủ để giới thiệu và lựa chọn nhân sự bầu vào cấp ủy đảm bảo các tiêu chuẩn theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.
Đồng chí Mai Trung Thành (trái) và đồng chí Vũ Ngọc Tuất (phải) tặng hoa chúc mừng cấp ủy Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: VM)
Kết quả đại hội bầu cấp ủy nhiệm kỳ (2020 - 2025) gồm 5 ủy viên, đồng chí Phạm Xuân Hiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ.
Tại đại hội, đồng chí Mai Trung Thành, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện Kiểm sát nhân dân quận. Đồng thời nhấn mạnh, để đạt được kết quả quan trọng nêu trên bên cạnh sự nỗ lực của tập thể chi bộ đơn vị, còn thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Thường trực Quận ủy, UBND quận. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của nhiệm kỳ này, đồng chí đề nghị cấp ủy và lãnh đạo đơn vị cần nghiêm túc quán triệt những lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành kiểm sát là phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Đồng thời, thường xuyên chú ý đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bô,̣ đáp ứng tốt yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới.
• Đảng bộ Phường 19 tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành vào các ngày 13, 14/3/2020. Đây cũng là đơn vị được Quận ủy chọn làm điểm cho loại hình Đảng bộ cơ sở.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phường 19 tập trung lãnh đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất ra sức thi đua, phấn đấu vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu do đại hội đề ra. Lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các công trình phúc lợi được sửa chữa, nâng cấp, nhiều chương trình an sinh xã hội được thực hiện, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị từng bước được củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả, duy trì nền nếp sinh hoạt các chi bộ, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác quản lý đảng viên thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định. Quy chế dân chủ cơ sở luôn được phát huy đúng mức, khả năng huy động sức dân trong việc xây dựng địa phương ngày càng phát triển nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân. Hoạt động của hệ thống chính trị phường, khu phố có nhiều chuyển biến tích cực qua việc củng cố nhân sự và đổi mới nội dung, phương thức phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động trên địa bàn. Việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Công tác vận động quần chúng, tập hợp đoàn viên, hội viên với mục tiêu hướng vào chăm lo những nhu cầu lợi ích thiết thực.
Một số nhiệm vụ, mục tiêu trong 5 năm tới là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân; phấn đấu xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giữ vững phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.
Đại hội cũng thống nhất đề ra 15 chỉ tiêu và 1 công trình trọng điểm là vận động Nhân dân thực hiện dự án cải tạo rạch nhánh Văn Thánh và cùng quyết tâm hoàn thành trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, tiến bộ và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời lưu ý Đảng bộ Phường 19 phải có các giải pháp tập trung, đồng bộ để huy động mọi nguồn lực khai thác, phát huy các thế mạnh, tiềm năng. Cần có dự báo tổng thể quá trình phát triển đô thị với đặc thù là địa bàn giáp ranh với Quận 1, trong đó chú ý sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Hướng tới Phường 19 sẽ là địa bàn có nhiều chung cư cao cấp, cao ốc văn phòng hiện đại, vì vậy cần phải có những biện pháp cụ thể trong quản lý trật tự đô thị, vừa đảm bảo quản lý trị an, vừa tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng, nâng cao dân trí ở các khu dân cư mới. Ngoài ra, cần tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; thường xuyên giám sát, kiểm tra, ngăn ngừa đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng, chú trọng biện pháp tạo nguồn. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn. Chú trọng công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội, hàng năm tổ chức tốt hội nghị nhân dân, tổ chức cho Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo điều kiện mọi mặt cho Đoàn mở rộng mặt trận tập hợp, nhất là ở khu vực trường học, địa bàn dân cư, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển đảng
Lãnh đạo thành phố và quận tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 19 nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: VM)
Đại hội bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 8 đại biểu (trong đó có 1 dự khuyết) tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Lượt xem trong ngày: 1 Bản in
TỪ KHÓA

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023