Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức vòng 2; Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức vòng 2 và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức vòng 2 ngành giáo dục và đào tạo khối Trung học cơ sở, năm học 2022 – 2023

Ngày 05 tháng 8 năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành thông báo số 483/TB-HĐ về việc thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức vòng 2; Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức vòng 2 và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức vòng 2 ngành giáo dục và đào tạo khối Trung học cơ sở, năm học 2022 – 2023, chi tiết xem dưới đây:

Lượt xem trong ngày: 1 Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận
Tin tức đọc nhiều
 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính"

  Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính"

 • Bản đồ huyện Bình Chánh

  Bản đồ huyện Bình Chánh

 • Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 của huyện Bình Chánh

  Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 của huyện Bình Chánh