Đề nghị danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2017

Ủy ban nhân dân và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các huyện tiếp tục xem xét, đề nghị danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2017, cụ thể:
- Cấp Trung ương:01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 06 Huân chương Lao động các loại (trong đó có 01 trường hợp chờ kết quả); 33 Huân chương kháng chiến các loại.
- Cấp Thành phố:
+Tập thể lao động xuất sắc, đơn vị quyết thắng: 153 tập thể.
+ Cờ thi đua thành phố: 11 tập thể.
+ Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố: 20 tập thể, 114 cá nhân.
+ Chiến sĩ thi đua thành phố: 18 cá nhân.
+ Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh: 02 huy hiệu.
- Cấp huyện:
+ Tập thể lao động tiên tiến, đơn vị tiên tiến: 286 tập thể.
+ Lao động tiên tiến: 7.060 cá nhân.
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 473 cá nhân.
+ Giấy khen của huyện: 7.655 tập thể, cá nhân.
Lượt xem trong ngày: 2 Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận

TIN NỔI BẬT

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH