Quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000

01/12/2020
Trên cơ sở Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5731/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2006, việc lập các Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch đã được tiến hành. Sau khi Đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh định hướng đến năm 2020 tỷ lệ 1/5000 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kèm Quyết định số 6013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012, việc tổ chức lập, điều chỉnh các Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu) vẫn được tiếp tục thực hiện, kết quả như sau:

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu: “Triển khai, cập nhật, bổ sung chức năng Chỉ đạo điều hành và quản lý hồ sơ công việc theo mô hình liên thông theo Nghị quyết 36a tại Văn phòng HĐND và UBND Huyện Bình Chánh và 16 phường xã”

08/05/2019
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu: “Triển khai, cập nhật, bổ sung chức năng Chỉ đạo điều hành và quản lý hồ sơ công việc theo mô hình liên thông theo Nghị quyết 36a tại Văn phòng HĐND và UBND Huyện Bình Chánh và 16 phường xã”
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023