Giao ban công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Sáng 2/6, UBND huyện tổ chức Giao ban công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2023; Kế hoạch khắc phục chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022. Ông Võ Đức Thanh - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi giao ban. Tham dự có thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC huyện, Chủ tịch UBND các xã - thị trấn.

Ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện đã xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành; tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND - thị trấn thực hiện công tác CCHC với Chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh CCHC và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”. UBND huyện đã ban hành 16 kế hoạch, 1 quyết định và 20 văn bản chỉ đạo điều hành liên quan tới công tác CCHC, đồng thời triển khai đến các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Tại buổi giao ban, các thành viên BCĐ và lãnh đạo các xã - thị trấn cũng chia sẻ kinh nghiệm cũng như trình bày các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện CCHC tại địa phương, đơn vị. Trong đó, Văn phòng HĐND UBND huyện nêu ra một số nội dung đề nghị các đơn vị và UBND các xã - thị trấn cần đặc biệt chú trọng: Nhắc nhở, chấn chỉnh cán bộ thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công vụ; đảm bảo thực hiện ký số trên phần mềm Quản lý văn bản; đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đúng theo chỉ đạo của UBND huyện;…

Riêng đối với công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số DDCI của huyện năm 2023, UBND huyện cũng thông qua Kế hoạch cụ thể để các đơn vị là đầu mối xây dựng kế hoạch khắc phục các chỉ số có điểm thấp và nâng chất các chỉ số trung bình  (một số chỉ số thành phần có điểm thấp dưới 5,0 trong năm 2022 mà huyện cần khắc phục: Chi phí không chính thức, khả năng tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất, thiết chế pháp lý và An ninh trật tự, hỗ trợ doanh nghiệp).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban, Chủ tịch UBND huyện Võ Đức Thanh đề nghị Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện có văn bản chỉ đạo các xã -thị trấn trong xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện công tác CCHC gắn với chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh CCHC và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”; đặc biệt chú trọng kéo giảm đơn thư khiếu nại liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. Đối với công tác khắc phục chỉ số DDCI, Chủ tịch UBND huyện Võ Đức Thanh đề nghị: Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch UBND các xã - thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục các chỉ số có điểm thấp và nâng chất các chỉ số còn lại, làm cơ sở để theo dõi đôn đốc quá trình thực hiện, thường xuyên đo lường sự cải thiện đơn vị (trong đó tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách đột phá; đồng thời, vận dụng các chính sách hiện hành để hỗ trợ cho doanh nghiệp, cải thiện đáng kể của các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được kịp thời, nhanh chóng và thực chất hơn nữa); các đơn vị là đầu mối xây dựng kế hoạch khắc phục các chỉ số có điểm thấp và nâng chất các chỉ số trung bình (hoàn thành trước 15/6/2023).

Tin, ảnh: Thu Hạ

Lượt xem trong ngày: 1 Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023