Hạ tầng và định hướng phát triển thông tin

   Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc trên địa bàn Huyện hiện nay bao gồm 07 trạm viễn thông, 37 thiết bị viễn thông Outdoor; Tổng số thuê bao của VNPT trên địa bàn là 14.851 thuê bao (bao gồm 2.689 thuê bao MegaVNN, 11.403 điện thoại, 759 thuê bao FTTH); Tổng số trạm BTS trên địa bàn là 94 trạm.
   * Định hướng phát triển hạ tầng thông tin
   Từ nay đến năm 2015 có xét đến 2020, theo định hướng của Công ty Điện thoại Tây Thành phố thì dự kiến phát triển thêm 10.000 thuê bao.
   Đẩy mạnh việc xây dựng trung tâm hạ tầng thông tin của Huyện. Củng cố, nâng cấp hệ thống mạng máy tính các cơ quan trong hệ thống chính trị của Huyện. Nâng cấp, phát triển mạng kết nối của Huyện với mạng trục quốc gia, đảm bảo sẵn sàng dung lượng kết nối trong nước và quốc tế để từng bước hình thành siêu xa lộ thông tin. Quản lý tích cực thông tin trên mạng Internet, các mạng xã hội và blog cá nhân. Chủ động làm chủ công nghệ, đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh thông tin.
   Xây dựng, phát triển hệ thống thư điện tử, các ứng dụng quản lý, điều hành, các trang thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến, một cửa hiện đại để đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và từng bước hướng tới chính phủ điện tử. Tiếp nhận, xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia về công dân, đất đai, nhà ở, doanh nghiệp, phúc lợi xã hội đảm bảo liên thông, đồng bộ.
  Giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng giai đoạn 2015 – 2020 (các dự án theo phụ lục đính kèm).
Lượt xem trong ngày: 1 Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023