Sáng 30/3, đồng chí Cao Thanh Bình - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố làm Trưởng đoàn giám sát kết quả thực hiện việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và một số chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bình Chánh. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Nhựt - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội LĐTB&XH, Sở Tài chính và Sở Y tế.

   Thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND thành phố, qua công tác rà soát, số đối tượng được huyện phê duyệt chi hỗ trợ là 796.852 người, tương ứng với số tiền 796 tỷ 852 triệu đồng. UBND huyện đã cấp và phân bổ về 16 xã - thị trấn chi hỗ trợ cho 325.807 người với số tiền 325 tỷ 807 triệu đồng, hiện còn hơn 471.000 người chưa được chi hỗ trợ với số tiền 471 tỷ đồng.

 

  Để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, huyện tiếp nhận và xử lý 529/529 tin nhắn cần được hỗ trợ của người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 qua cổng thông tin 1022; qua phần mềm điều phối 1022 với 55.741 tin, đã xử lý đạt 100% tin nhắn. Ngoài ra, huyện còn tiếp nhận 10 đơn thư phản ánh của người dân, đã chuyển cho UBND các xã - thị trấn xác minh, xử lý được 5 đơn, còn lại 5 đơn đang được xác minh, xử lý theo quy định.

  Đồng chí Phan Thị Cẩm Nhung - Phó Chủ tịch UBND huyện nêu khó khăn của huyện hiện nay là ngân sách thành phố phân bổ cho huyện để thực hiện chi hỗ trợ của người dân còn thấp. Do vậy, Phó Chủ tịch UBND huyện kiến nghị UBND thành phố xem xét, sớm bổ sung kinh phí cho huyện để thực hiện chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động khó khăn và lao động tự do theo Công văn số 2627 và Công văn số 2799 của UBND thành phố số tiền 352 tỷ 200 triệu đồng và tiếp tục bổ sung kinh phí đợt 3 theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND của HĐND thành phố với số tiền 466 tỷ 852 triệu đồng để kịp thời cấp phát hỗ trợ cho người dân trên địa bàn huyện theo danh sách đã được duyệt.

  Kết luận tại buổi giám sát, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Cao Thanh Bình đánh giá cao những mô hình, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời, có hiệu quả của huyện; đã huy động được nhiều nguồn lực chăm lo an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; các chương trình chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm thực hiện tốt;…Để tháo gỡ khó khăn của huyện trong việc chi hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động khó khăn và lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, đồng chí Cao Thanh Bình đề nghị Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính có buổi làm việc lại với UBND huyện rà soát quyết toán kinh phí thành phố đã chi cho huyện, số còn lại chưa chi để kịp thời tham mưu UBND thành phố xem xét, sớm phân bổ kinh phí cho huyện. Mặt khác, các ban ngành, đoàn thể huyện, xã - thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động những hộ gia đình chưa thật sự khó khăn, tự nguyện không tiếp nhận tiền hỗ trợ để chia sẻ, hỗ trợ cho những gia đình thật sự khó khăn để góp phần chia sẻ khó khăn cùng thành phố.

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH