Chiều 16/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Cụm thi đua IV (gồm các huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ) tổ chức Hội nghị giao ban và Ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Ông Ngô Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Huỳnh Văn Phạm Hồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh, Cụm trưởng Cụm thi đua IVchủ trì Hội nghị.

Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện trong Cụm thi đua IVđã bám sát hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nỗ lực cùng với các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022. Đặc biệt, phát huy tốt vai trò của MTTQ trong tổ chức giám sát trong năm, đảm bảo đúng đối tượng, quy trình, nâng cao chất lượng giám sát, trong đó thực hiện khảo sát lấy ý kiến trước khi giám sát, thực hiện giám sát thông qua hình thức đối thoại trực tiếp và mời các vị nguyên lãnh đạo, các vị có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng tham gia Đoàn giám sát... Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Đề án số 06-ĐA/TU và Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM” giai đoạn 2021-2030. Việc xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch trọng tâm được chủ động, cải tiến, đổi mới về nội dung, phương pháp; công tác phối hợp với các tổ chức thành viên theo hướng rõ ràng, cụ thể và chặt chẽ.

Để hoạt động của Cụm thi đua IV trong năm 2023 được triển khai, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM Ngô Thanh Sơn thông qua chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; bà Trương Thoại Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh thông qua dự thảo Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động và Dự thảo nội dung giao ước thi đua của Cụm IV. Qua đó, các đơn vị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023.

                                                                                                                                                                                                                       Tin, ảnh: Bích Ngọc

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

 • Bản đồ huyện Bình Chánh

  Bản đồ huyện Bình Chánh