Sáng 25/11, Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 5/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW.

Tham dự hội nghị, các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND huyện, Bí thư, Phó Bí thư 50 Chi, Đảng bộ cơ sở; lãnh đạo, chuyên viên công tác tại các Ban Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; cán bộ phụ trách công tác tổ chức xây dựng Đảng tại 16 xã - thị trấn đã được đồng chí Thủy Thị Ngọc Thúy - Phó Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Thành ủy quán triệt những nội dung chính Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW.

Quy định số 58-QĐ/TW được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành, là văn bản thay thế Quy định số 126-QĐ/TW ban hành ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị. Về cơ bản, Quy định số 58-QĐ/TW gồm 6 Chương, 22 Điều, giảm 3 Điều so với Quy định số 126-QĐ/TW trước đây.

                                                                                                                                                                         Tin, ảnh: Thanh Đào

Tin tức đọc nhiều
 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

 • Bản đồ huyện Bình Chánh

  Bản đồ huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ