Sáng 15/3, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành.

Gần 200 người thuộc Đội quản lý trật tự đô thị huyện; Đội thanh tra địa bàn huyện; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã - thị trấn; công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường xã - thị trấn đã nghe ông Phạm Kim Bằng - Phó Trưởng phòng Cấp phép xây dựng Sở Xây dựng thông tin về nội dung mới của Luật Xây dựng sửa đổi (năm 2020) trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng; ông Nguyễn Thanh Bình - Phó trưởng Phòng Kinh tế Xây dựng Sở Xây dựng thông tin những nội dung mới trong lĩnh vực kinh tế xây dựng; ông Nguyễn Thanh Xuyên - Trưởng Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng báo cáo những nội dung mới trong lĩnh vực Quản lý chất lượng và bảo trì công trì công trình xây dựng; bà Huỳnh Lê Vân Trà - Phó trưởng Phòng Thẩm định dự án báo cáo về lĩnh vực thẩm định dự án; ông Trương Công Nam - Phó Thanh tra Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.

                                                                                                                                                                                                                            Thu Phương

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

 • Bản đồ huyện Bình Chánh

  Bản đồ huyện Bình Chánh