Kế hoạch định hướng quy hoạch sử dụng đất

1.      Hiện trạng sử dụng đất, diện tích và tỷ lệ các loại đất (nông nghiệp, phi nông nghiệp):

Tổng diện tích tự nhiên: 25.255,29ha, bao gồm các loại đất chính:
- Đất nông nghiệp: 17.172,64ha; chiếm 68.00% so với tổng diện tích tự nhiên.
- Đất phi nông nghiệp: 7.963,99ha; chiếm 31.53% so với tổng diện tích tự nhiên.
- Đất chưa sử dụng: 118,67ha; chiếm 0.47% so với tổng diện tích tự nhiên.
2. Định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh:
Theo định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang lập trình Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thông qua dự kiến các chỉ tiêu loại đất như sau:
- Đất nông nghiệp đến năm 2015 là 10.982ha và đến năm 2020 là 8.237ha.
- Đất phi nông nghiệp đến năm 2015 là 14.184ha và đến năm 2020 là 16.955ha.
- Đất chưa sử dụng đến năm 2015 là 89ha và đến năm 2020 là 64ha.

    3. Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 :

    - Tham khảo chi tiết đính kèm

Lượt xem trong ngày: 1 Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023