Nhìn lại quá trình lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành lại độc lập dân tộc (1930-1975), ta thấy Đảng bộ Bình Chánh đã không ngừng tổ chức, động viên, hướng dẫn nhân dân từng bước giành được những thắng lợi hết sức quan trọng. Đó là lãnh đạo thành công cuộc đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng Tháng Tám 1945. Với thắng lợi này nhân dân Bình Chánh bước ra từ đêm dài nô lệ để trở thành người dân làm chủ đất nước, làm chủ quê hương mình.

Sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám 1945, thực dân Pháp lại rắp tâm trở lại xâm lược nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân Bình Chánh cùng với cả nước đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng và kháng chiến chống Pháp. Chín năm kháng chiến trường kỳ, Đảng bộ Bình Chánh vừa xây dựng, củng cố tổ chức, vừa tổ chức và phát động phong trào toàn dân đánh giặc.

Hai mươi mốt năm tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) là quãng thời gian nhiều thử thách và cũng rất hào hùng đối với Đảng bộ và nhân dân Bình Chánh. Ở địa bàn cửa ngõ phía Tây Nam của Sài Gòn, Bình Chánh trở thành nơi đánh phá ác liệt, gắt gao của quân thù để bảo vệ cho thủ phủ của chúng. Sau những năm tháng bị tổn thất bởi những cuộc trả thù đẫm máu của chế độ Mỹ-ngụy, số lượng đảng viên được Đảng phân công ở lại đã móc nối, gây dựng lại cơ sở và phong trào, xây dựng củng cố tổ chức, tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo cách mạng, tuyên truyền vận động nhân dân đứng lên đấu tranh, đương đầu trực tiếp với một kẻ thù có tiềm lực kinh tế và quốc phòng giàu mạnh và hung bạo nhất trong lịch sử chiến tranh. Trong cuộc chiến đấu đầy cam go thử thách, từ những tổ chức cơ sở Đảng ít ỏi ban đầu, các cơ sở Đảng trên địa bàn Bình Chánh không ngừng được củng cố và phát triển, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của bản thân mình, nâng cao khả năng tập hợp, động viên phát huy sức mạnh tổng hợp của quân và dân trên địa bàn tiếp tục giành chiến thắng trong mọi hoàn cảnh lập nên những thành tích to lớn góp phần cùng với quân và dân Sài Gòn đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn của địch. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và nhân dân Bình Chánh bất chấp mọi hy sinh gian khổ, kiên cường bám trụ giữ vững hành lang thâm nhập nội thành cho quân chủ lực.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược giành lại độc lập dân tộc, Bình Chánh có 4.236 liệt sĩ, 16 tập thể và 7 cá nhân được Nhà nước phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 244 bà mẹ được phong tặng Bà Mẹ Việt Nam, nhiều tập thể và cá nhân được thưởng Huân, Huy Chương chiến công; Huân, Huy chương kháng chiến các loại và hơn 4.000 liệt sĩ đã ngã xuống.

Những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Bình Chánh giành được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc bắt nguồn từ những nguyên nhân sau đây:

1.  Có sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh mà trực tiếp là Khu ủy Sài Gòn - Gia Định.

2. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ không sợ hy sinh gian khổ, kiên trì bám địa bàn, bám phong trào để lãnh đạo nhân dân đứng lên đánh đuổi quân xâm lược và bè lũ tay sai của chúng.

3. Các tầng lớp nhân dân Bình Chánh có tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng căm thù quân cướp nước và bán nước sâu sắc, kiên cường chiến đấu giành lại độc lập, tự do.

Phải đương đầu với những kẻ thù giàu có về tiềm lực kinh tế - quân sự nhưng rất thâm độc và tàn ác nhất trong gần một phần ba thế kỷ (1930-1975), Đảng bộ Bình Chánh đã rút ra được những bài học kinh nghiệm của thời kỳ lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc là:

1. Nắm vững đường lối cách mạng dân chủ nhân dân của Đảng, vận dụng đúng đắn, sáng tạo, sát với thực tiễn của địa phương là yếu tố quyết định đưa phong trào cách mạng đi đến thắng lợi.

2. Phải xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức theo yêu cầu của chiến trường.

3. Coi trọng việc xây dựng khối đoàn kết toàn dân trong mặt trận dân tộc thống nhất chống xâm lược giành độc lập dân tộc.

4. Cán bộ, đảng viên phải phát huy tư tưởng cách mạng tiến công và là những người tiên phong trong các phong trào cách mạng.

Lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng bộ và nhân dân Bình Chánh kéo dài gần một phần ba thế kỷ đang lùi xa vào quá khứ. Nhưng những giá trị truyền thống và bài học lịch sử của nó thì còn lại mãi mãi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Bình Chánh hôm nay.

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023