Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Bình Chánh

Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Bình Chánh gồm các thành viên sau:
1. Ông Trần Phú Lữ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Hội đồng;
2. Bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Bà Dương Thị Uyên Chi, Trưởng phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;
4. Bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng;
5. Ông Nguyễn Văn Chí, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng;
6. Ông Huỳnh Quốc Hiếu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy viên;
7. Ông Phan Thanh Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy viên;
8. Ông Huỳnh Tấn Thành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy viên;
9. Bà Nguyễn Phan Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy viên;
10. Ông Phùng Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Huyện, Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Thanh Bạch, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Huyện, Ủy viên;
12. Bà Trần Thị Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Huyện, Ủy viên;
13. Bà Huỳnh Thị Kim Ân, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện, Ủy viên;
14. Ông Phan Văn Phớt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện, Ủy viên;
15. Ông Trần Đức Thắng, Phó Trưởng Công an Huyện, Ủy viên;
16. Ông Phạm Nhật Trường, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Ủy viên;
17. Ông Nguyễn Thành Nhân, Chánh Thanh tra, Ủy viên;
18. Ông Nguyễn Thanh Vũ, Trưởng phòng Kinh tế, Ủy viên;
19. Bà Phan Thị Bảo Châu, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, Ủy viên;
20. Bà Nguyễn Thị Liêm, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên;
21. Ông Biện Ngọc Toàn, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy viên;
22. Ông Võ Tấn Nghĩa, Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê Huyện, Ủy viên;
23. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Huyện, Ủy viên;
24. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Chuyên viên Phòng Nội vụ, Thư ký.
   Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Bình Chánh có nhiệm vụ:
 - Tham gia ý kiến và đề xuất nội dung, biện pháp cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, phát động, xây dựng các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng nhân dân, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn Huyện;
 - Thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và các đoàn thể trong việc tổ chức, chỉ đạo, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua;
   - Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các ngành và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng;
   - Xét duyệt và lập thủ tục đề nghị khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân theo quy định và theo quy chế hoạt động của Hội đồng;
  - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Huyện được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh để thực hiện nhiệm vụ.
      Giao Phòng Nội vụ là cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Huyện:
   - Tham mưu xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí, đảm bảo hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Huyện;
  - Tập hợp hồ sơ thi đua - khen thưởng của các cơ quan đơn vị, tập thể, cá nhân để trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Huyện xét duyệt;
 - Tổng hợp, theo dõi tình hình và báo cáo hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng theo đúng quy định.
Lượt xem trong ngày: 1 Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận

TIN MỚI NHẤT

TIN NỔI BẬT

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH