Sáng 24-12, HĐND huyện Bình Chánh tổ chức Kỳ họp lần thứ Ba, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường UBND huyện. Các đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thái Thành Tâm - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.
   Tham dự kỳ họp còn có các đồng chí: Trần Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tấn Tuyến - Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố; Nguyễn Minh Nhựt - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND huyện; Đào Gia Vượng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Huỳnh Văn Phạm Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện cùng các đại biểu HĐND huyện Bình Chánh, nhiệm kỳ 2021-2026.
   Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Dung nhấn mạnh: “Đây là kỳ họp quan trọng để các đại biểu đánh giá một cách sâu sắc, khách quan, toàn diện những nỗ lực của huyện trong thời gian qua; đồng thời đề ra hướng đi mới phù hợp với tình hình hiện nay, nhất là trong giai đoạn huyện Bình Chánh đang tiếp tục hoàn thành triển khai kế hoạch kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2025”.
   Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Lũy cho biết, trong năm 2022, UBND huyện sẽ tập trung thực hiện 20 chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ, giải pháp (trong đó có kiểm soát dịch COVID-19) xoay quanh chủ đề năm 2022: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng quản lý đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp”.
   Phát biểu chỉ đạo, định hướng tại Kỳ họp, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Nam đề nghị trong năm 2022 và những năm tiếp theo, HĐND huyện cần quan tâm đổi mới nội dung và phương thức giám sát của HĐND ngày càng đảm bảo hiệu quả, không chồng chéo công tác giám sát của các cơ quan, đơn vị; nâng cao vai trò của Mặt trận và nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền giai đoạn 2021-2025; quan tâm đề xuất các giải pháp mang tính đột phá trong năm 2022 và những năm tiếp theo nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.
   “Bình Chánh đang trong thời gian chuyển mình. Đây là giai đoạn khó khăn nhất, đòi hỏi chúng ta phải khắc phục những tồn tại hạn chế; tranh thủ các nguồn lực về vật chất, con người. Nếu mỗi tổ chức, đơn vị vượt qua “nút thắt” này, Bình Chánh sẽ đi lên. Các đại biểu cần bàn bạc kỹ các giải pháp khả thi trong phương hướng thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, phấn đấu đưa huyện Bình Chánh trở thành Thành phố trực thuộc Thành phố, là một đô thị xanh và thông minh. Từ đây đến năm 2025, tất cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân phải tạo ra được những năng lượng tích cực, thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao vì lợi ích chung của huyện Bình Chánh” - Bí thư Huyện ủy Trần Văn Nam nhấn mạnh.
   Tại Kỳ họp, các đại biểu thống nhất thông qua 9 Nghị quyết: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022; Dự toán phân bổ dự toán ngân sách năm 2022; Ban hành giá cụ thể dịch vụ thu gom tại nguồn và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Chánh, giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh giai đoạn 2021-2025; Chương trình hoạt động trọng tâm của HĐND năm 2022; Chương trình phát triển thanh niên huyện Bình Chánh giai đoạn 2021-2030; Phê chuẩn Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 và Nghị quyết về bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện.
   Trong đó, các đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí: Nguyễn Thanh Việt - nguyên Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện; Huỳnh Thanh Thúy - nguyên Chánh Thanh tra huyện; bầu bổ sung các đồng chí: Nguyễn Thị Mỹ Châu - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Trương Phi Hùng - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Hà Tấn Lộc - Chánh Thanh tra huyện Bình Chánh làm Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
   Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: “UBND huyện tập trung triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành phố về tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm 2022; quan tâm thực hiện các nội dung kiểm tra, thanh tra, kiểm soát quản lý việc sử dụng các nguồn quỹ, đảm bảo thu chi ngân sách huyện, địa phương năm 2022; khắc phục hạn chế khiếu nại, khiếu kiện kéo dài; cụ thể hóa các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với các dự án, công trình đầu tư công ở huyện; đảm bảo an sinh xã hội, ổn định nâng cao đời sống người dân và triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn huyện”.
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH