Là huyện nằm ở phía Tây Nam, Bình Chánh có vị trí quan trọng cả về kinh tế và quân sự trong quá trình xây dựng và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Bình Chánh được chính quyền tay sai của thực dân xâm lược coi là một trong những cửa ngõ quan trọng bảo vệ thủ phủ của chúng. Đối với cách mạng, Bình Chánh là nơi đứng chân của các cơ quan lãnh đạo của Đảng và là nơi tập kết của lực lượng vũ trang ta để thọc sâu vào hang ổ cuối cùng của nguỵ quyền Sài Gòn.                                       

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 20/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) “Về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” và Công văn số 92-CV/TU ngày 03/8/2006 của Ban Thường vụ Thành uỷ. Sau khi phát hành cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Bình Chánh (1975-2010)”, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo tổ chức sưu tầm và biên soạn cuốn “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Chánh (1930-1975)” để ghi lại những năm tháng chiến đấu đầy hy sinh gian khổ nhưng vô cùng anh dũng đó cũng là thành tích xuất sắc của quân, dân Bình Chánh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc

Trên cơ sở kế thừa cuốn “Sơ thảo Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Bình Chánh (1930-1975)” của Huyện ủy Bình Chánh phát hành năm 1995, được tu chỉnh lại và bổ sung những tư liệu mới, “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Chánh (1930-1975)” trình bày một cách khái quát, có hệ thống về vùng đất, về con người, về quá trình ra đời và phát triển của Đảng bộ, cũng như phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Bình Chánh trong mối liên hệ chặt chẽ với phong trào cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thành phố. 

Nội dung cuốn “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Chánh (1930-1975)” được bố cục thành bốn chương, kết luận và phần phụ lục.

Chương I:   Huyện Bình Chánh: Tự nhiên - Con người và Truyền thống

Chương II:  Sự ra đời các chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam và phong trào cách mạng của nhân dân Trung Quận từ khi có Đảng đến Cách mạng tháng Tám (1930-1945)

Chương III:  Trung Quận trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược (1945-1954)

Chương IV:  Đảng bộ và nhân dân Bình Chánh trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

          “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Chánh (1930-1975)”, là một tài liệu quý để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, nhất là thế hệ trẻ Bình Chánh tự hào về quê hương, về các thế hệ đã đi trước để từ đó có thêm nhiệt tình và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Nhân dịp cuốn “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Chánh (1930-1975)” ra mắt bạn đọc, Ban Chấp hành Đảng bộ, xin cám ơn các đồng chí cách mạng lão thành, các cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân qua các thời kỳ đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của huyện nhà. Cám ơn các đồng chí nhân chứng lịch sử đã cung cấp nhiều tư liệu quý để Ban biên tập hoàn thành công trình này.

Mặc dù bộ phận biên tập đã có nhiều cố gắng trong công tác sư tầm và biên soạn, nhưng do còn hạn chế về tư liệu nên chắc chắn không thể đáp ứng được sự mong muốn của bạn đọc, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức sưu tầm thêm tư liệu để bổ sung cho lần xuất bản sau.

Trân trọng giới thiệu với toàn thể cán bộ, đảng viên cùng nhân dân huyện nhà và bạn đọc xa gần cuốn “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Chánh (1930-1975).

 BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH