Phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh ở vị trí của ngõ phía Tây Nam của thành phố, có diện tích tự nhiên 25.255,29 ha, đơn vị hành chính gồm 15 xã và 01 thị trấn, với 101 ấp, 05 khu phố, 1.513 tổ nhân dân, 65 tổ dân phố, dân số cơ học bình quân hàng năm ở mức cao, hiện nay dân số có trên 820.000 người (tăng hơn gấp đôi so với khi mới chia tách địa giới hành chính huyện năm 2003), trong đó tỷ lệ người dân nhập cư tăng nhanh chiếm trên 50% dân số. Huyện đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, nhiều khu công nghiệp (Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, An Hạ), các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, các khu dân cư, chung cư được hình thành và phát triển; các tuyến đường chính như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 50, đại lộ Nguyễn Văn Linh, đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Trần Văn Giàu, đường Nguyễn Hữu Trí, Trần Đại Nghĩa, Hương lộ 11, Vĩnh Lộc, Võ Văn Vân, Quách Điêu… đã được nâng cấp, mở rộng trong quá trình xây dựng nông thôn mới; kết hợp đầu tư xây dựng khang trang các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế… góp phần làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn Bình Chánh, nhất là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Hiện nay, trên địa bàn huyện hiện có 29 dân tộc thiểu số, với 28.913 người, chiếm tỷ lệ 3,52% tổng số dân trên địa bàn Huyện, đa số là dân tộc Hoa, Khmer (dân tộc Hoa: 14.119 người, tỷ lệ 48,79%; dân tộc Khmer 12.069 người, tỷ lệ 14,7%).Tôn giáo có 05 tổ chức, với 117 cơ sở thờ tự và 01 Học viện Phật giáo, đã được các Giáo hội Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài và Phật đường Nam tông Minh sư đạo được Nhà nước công nhận.

Trải qua một chặng đường 38 năm với 09 nhiệm kỳ Đại hội Đảng, bắt đầu từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được Đảng ta chính thức đề ra, trở thành một chủ trương lớn, một phương châm hành động cụ thể. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, chủ trương này đã được vận dụng và phát triển có hiệu quả, cho đến Đại hội Đảng lần thứ XIII với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đã cho thấy: Đảng ta luôn thể hiện quan điểm chủ trương nhất quán và suyên suốt “Dân là gốc” tư tưởng dân chủ trong thể chế Nhà nước “của dân, do dân, vì dân” được thực hiện thông qua cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, tạo điều kiện để người dân “được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, được giám sát, được thụ hưởng” từ những chủ trương, chính sách, chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp đầu tư cộng đồng, xây dựng nông thôn mới… tham gia giám sát, kiểm tra, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền vững mạnh, được thể hiện thông qua một số văn bản quan trọng của Đảng, Nhà nước như: Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12năm 2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quôc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị;Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 (Nay là Luật số 10/2022/QH15 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở); Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”;Quyết định số 935-QĐ/TU ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “ban hành Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”; Quyết định số 936-QĐ/TU ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trên địabàn thành phố Hồ Chí Minh” và Quyết định số 994-QĐ/TU ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “ban hànhQuy chế lấy ý kiến nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành”; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy và Đề án “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030”.

Đảng bộ huyện hiện có 50 chi, đảng bộ cơ sở, 06 đảng bộ bộ phận, 356 chi bộ trực thuộc, với 8.207 đảng viên (3.926 đảng viên nữ, 413 đảng viên dự bị). Có 5.605 cán bộ công chức, viên chức, bán chuyên trách, hợp đồng lao động. Trong đó Huyện: 263 biên chế (257 công chức, 06 hợp đồng); đơn vị sự nghiệp công: 4.942 người, trong đó có 231 hợp đồng; Khối xã, thị trấn 576 biên chế, trong đó 352 công chức, 224 hoạt động không chuyên trách. Trong năm 2022, xuất phát từ hoạt động giám sát của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, thông qua hội nghị nhân dân, hội nghị tiếp xúc cử tri, qua hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp với lãnh đạo, người đứng đâu cấp ủy, chính quyền, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, sinh hoạt tổ nhân dân, tổ dân phố, sinh hoạt các chi hội, chi đoàn các đoàn thể... những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, người lao động được cấp ủy cơ sở, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiếp nhận, xác minh, thẩm định, kết luận và có một số đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, phát huy dân chủ trong công tác dân vận chính quyền, huyện tập trung nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, thực hiện “7 biết” và “4 kỹ năng” của người cán bộ công chức, viên chức nhà nước, nghiêm túc thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại, đã tiếp nhận 1.562 ý kiến góp ý của công dân. Thông qua 18hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố,đã có 270 ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri; 68 hội nghị đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn tiếp xúc cử tri, có 816 ý kiến phản ánh kiến nghị của cử tri trên nhiều lĩnh vực, tập trung vào những vấn đề, như: quy hoạch kéo dài chậm triển khai, giá bồi thường giải phóng mặt bằng thấp, một số dự án chưa bố trí tái định cư hoặc chỗ tái định cư xa nơi ở cũ, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất chưa được cấp có thẩm quyền ký giải quyết, ô nhiễm môi trường còn phức tạp, tình trạng mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường xử lý chưa hiệu quả... các ý kiến, kiến nghị đa số được các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, cơ quan chuyên môn giải đáp tại hội nghị đạt 80% và ghi nhận chuyển cho các cơ quan chuyên môn xem xét trả lời cho cử tri những nội dung có liên quan nhiều lĩnh vực, nhiều cấp và các đơn vị có thẩm quyền giải quyết đạt khoảng 10%, còn khoảng 10% do một số dự án kéo dài, chưa được giải quyết, gây bức xúc trong nhân dân như: dự án Sing - Việt, dự án khu E, dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, dự án nhà ở Phi Long - xã Phong Phú, dự án nhà ở Huỳnh Thông - xã Tân Nhựt, cử tri cũng phản ánh, kiến nghị lãnh đạo các cấp việc một số cán bộ công chức còn lơ là nhiệm vụ, thiếu gương mẫu trong lối sống, đạo đức kém, năng lực yếu...

Thực hiện Đề án 06-ĐA/TU và Chỉ thị 13-CT/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, Đề án 02-ĐA/HU và Công văn 472-CV/HU ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp huyện Bình Chánh giai đoạn 2021-2030”, Xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức 23 cuộc giám sát với các nội dung như: giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và chỉnh trang đô thị; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; giám sát việc triển khai thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh dân tộc thiểu số; giám sát “Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; giám sát về “Thực hiện pháp luật về tiếp công dân; tiếp nhận, giải quyết, trả lời đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; giám sát công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trên địa bàn huyện; giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/HU ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường lãnh đạo công tác tạo nguồn và kết nạp Đảng viên trên địa bàn Huyện, đặc biệt chú trọng đến công tác kết nạp đảng viên trong giáo viên và học sinh các trường trung học phổ thông”…Qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, phát huy ý thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Sau giám sát, có văn bản kiến nghị đến các cơ quan chức năng có liên quan, tiếp thu khắc phục hạn chế và có giải pháp khắc phục những vấn đề đoàn giám sát kiến nghị.

Trong năm 2022, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, xã, thị trấn đã tổ chức 56 Hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với 3.590 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và đại diện các tầng lớp Nhân dân trong huyện tham dự và có 670 ý kiến phát biểu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức 230 buổi sinh hoạt tổ dân phố, tổ nhân dân, hội nghị nhân dân, với 850 lượt ý kiến, góp ý của người dân đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát chính quyền trong việc triển khai, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương, thực hiện thủ tục cải cách hành chính, công tác an sinh xã hội, tình hình an ninh trật tự, lĩnh vực môi trường, quản lý trật tự lòng, lề đường, đất đai, xây dựng, nước sạch... giám sát đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, chấp hành các quy định Quy tắc ứng xử.

Người dân thực hiện khá tốt công tác giám sát các công trình “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các công trình phúc lợi triển khai tại địa phương, đã tham gia giám sát 24 công trình, dự án trên địa bàn huyện, tích cực giám sát công trình thi công, kịp thời phản ánh, đề xuất kiến nghị đơn vị thi công thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật và khắc phục những thiếu sót trong quá trình thi công để công trình đảm bảo chất lượng. Qua giám sát, phản ánh của người dân về 32 trường hợp có sai phạm trong quá trình thi công như làm ô nhiễm môi trường, vi phạm an toàn lao động (thiếu rào chắn, biển báo công trình đang thi công), một số công trình thi công chưa đảm bảo kỹ thuật sử dụng cừ không đúng quy cách… trên địa bàn huyện, các đơn vị thi công đã tiếp thu, khắc phục.

Với những kết qua như trên, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Bình Chánh vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch; Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; đặc biệt, tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam huyện vinh dự đón nhận Huy chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khen tặng./.

Lượt xem trong ngày: 1 Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận

TIN MỚI NHẤT

TIN NỔI BẬT

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH