Phương hướng và nhiệm vụ thực hiện thi đua khen thưởng 06 tháng cuối năm 2018

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, rà soát, tìm giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kê hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018 và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 của các huyện.
2. Tổ chức đầy đủ các hoạt động theo kế hoạch của Cụm thi đua IV năm 2018; họp giao ban báo cáo chuyên đề, tự kiểm tra công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua IV và tổng kết, bình bầu đề nghị danh hiệu thi đua Cụm thi đua IV theo quy định, bầu Cụm trưởng năm 2019.
3. Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc các huyện chấm điểm, đánh giá chấm điểm thi đua, đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đóng góp tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
4. Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng đến các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất thực hiện.
5. Tiếp tục duy trì họp Hội đồng xét sáng kiến, Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện định kỳ, đột xuất, xét, công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền; đề xuất các danh hiệu thi đua, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất hoặc có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề, theo đợt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các huyện.
6. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng tại các huyện và tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2018.
7. Tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị thuộc các huyện; công tác tự kiểm tra về thi đua khen thưởng tại các huyện; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại lĩnh vực thi đua khen thưởng theo đúng quy định.
8. Giới thiệu và tôn vinh “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố.
9. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo định kỳ, báo cáo chấm điểm thi đua cho thành phố theo quy định.
Lượt xem trong ngày: 1 Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023