Quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000

1. Quy hoạch đã được phê duyệt

Trên cơ sở Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5731/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2006, việc lập các Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch đã được tiến hành. Sau khi Đồ án  quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh định hướng đến năm 2020 tỷ lệ 1/5000 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kèm Quyết định số 6013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012, việc tổ chức lập, điều chỉnh các Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu) vẫn được tiếp tục thực hiện, kết quả như sau:

Có 50 Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (Quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt với tổng diện tích là 6.592,32 ha (đính kèm Phụ lục 1), trong đó:

- 22 Đồ án đã được phê duyệt trước năm 2010, tổng diện tích 2.319,9 ha;

- 28 Đồ án được phê duyệt từ năm 2010 đến nay, tổng diện tích 4.272,42 ha).

2. Lập mới quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Huyện đang triển khai điều chỉnh, lập mới quy hoạch phân khu như sau:

- 01 Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (đã được Kiến trúc sư Trưởng phê duyệt theo Quyết định số 202/KTST-QH ngày 18 tháng 01 năm 2002, quy mô diện tích 132,92ha). Tiến độ: đang tổng hợp ý kiến nhân dân theo quy định trước khi trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch).

- 02 Đồ án lập mới quy hoạch phân khu:

+ 01 Đồ án Khu dân cư phía Bắc đường Trịnh Quang Nghị thuộc xã Phong Phú, quy mô diện tích khoảng 106,92ha. Tiến độ: chủ đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ để tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo quy định.

+ 01 Đồ án Khu dân cư dọc trục đường Trần Đại Nghĩa thuộc các xã Tân Kiên, Tân Nhựt, Lê Minh Xuân, quy mô khoảng 195,29ha. Tiến độ: chủ đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ để tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo quy định.

3. Lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương cho phép điều chỉnh cục bộ các Đồ án quy hoạch phân khu, chủ đầu tư đã triển khai lập 06 quy hoạch điều chỉnh, gồm: Khu dân cư Vĩnh Lộc A; Khu Trung tâm và dân cư khu vực phía Tây Thành phố; Khu dân cư tam giác Tân Nhựt; Khu dân cư phía Bắc xã Bình Chánh; Khu dân cư phía Bắc xã Phong Phú; Khu dân cư Tân Kiên - Khu A.

Tiến độ: chủ đầu tư đã chuyển Phòng Quản lý đô thị thẩm định 05/06 hồ sơ đồ án. Dự kiến Phòng Quản lý đô thị sẽ trình Ủy ban nhân dân Huyện xem xét  trong tháng 6 năm 2021, trước khi trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

* Về nội dung thiết kế đô thị trong Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000

Triển khai lập 24 hồ sơ thiết kế đô thị theo 24 Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt trước đây nhưng thiếu nội dung thiết kế đô thị, trong đó:

- 15/24 Đồ án đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt: Khu dân cư Đa Phước, Khu dân cư Bắc Phong Phú, Khu dân cư Tân Kiên Khu A; Tân Kiên Khu B, Khu dân cư phía Đông Quốc lộ 1, Khu dân cư Vĩnh Lộc A, Khu dân cư An Phú Tây – Tân Quý Tây, Khu dân cư xã Bình Chánh, Khu dân cư phía Tây đường Nguyễn Cửu Phú, Khu dân cư Tam Giác Tân Nhựt, Khu Trung tâm và dân cư Phong Phú, Khu dân cư xã Tân Quý Tây, Khu dân cư phía Bắc xã Bình Chánh, Khu dân cư phía Nam xã Bình Chánh, Khu trung tâm và dân cư khu vực phía Tây Thành phố.

- 09/24 Đồ án chưa được phê duyệt, gồm:

+ 06 Đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Khu dân cư Tái định cư và nhà ở công nhân xã Lê Minh Xuân, Khu dân cư Bình Hưng Nam, Khu dân cư Vĩnh Lộc B - Khu 1, Khu dân cư phía Tây Quốc Lộ 1 Khu II và Khu III, Khu dân cư và trung tâm xã Bình Chánh (trong đó có 03 Đồ án do Ban Quản lý dự án thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm chủ đầu tư, hiện nay Ban Quản lý dự án này đã giải thể).

- 03 Đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân Huyện, gồm:

+ Khu Trung tâm và dân cư thị trấn Tân Túc: Phòng Quản lý đô thị đang thẩm định, dự kiến trình UBND Huyện phê duyệt trong tháng 6/2021.

+ Khu dân cư thị trấn Tân Túc phần còn lại phía Nam, Khu dân cư thị trấn Tân Túc phần còn lại phía Bắc: chủ đầu tư chưa nộp lại hồ sơ. Dự kiến trình phê duyệt vào cuối quý II/2021

Lượt xem trong ngày: 1 Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận

TIN NỔI BẬT

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH