Thông báo mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học tại Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh.

- Tên bên mời thầu: Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh.
- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học tại Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh.
- Giá gói thầu: 1.477.633.800 đồng.
- Tên dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh.
- Nguồn vốn: Ngân sách tập trung.
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.
- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2014 đến 14 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2014 (trong giờ làm việc hành chính).
- Địa chỉ phát hành: E8/9A Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
- Điện thoại: (08)3 7602129
- Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng bằng tiền mặt (Mười lăm triệu đồng)
- Giá bán : 1.000.000 (Một triệu đồng).
- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: 14 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2014 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh.
Lượt xem trong ngày: 1 Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH