THÔNG TIN CẦN BIẾT Thứ 4, Ngày 27/03/2019, 12:20 Ứng dụng TMS cho hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ ngày 1-1-2019

28/05/2022 11:16:06
   Nhằm đảm bảo dữ liệu thông tin về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS được đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác quản lý thuế nói chung và công tác quản lý nợ thuế, đôn đốc nợ và cưỡng chế nợ thuế nói riêng được hiệu lực hiệu quả, Tổng cục Thuế chính thức thực hiện các chức năng quản lý thuế trên ứng dụng TMS cho hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ ngày 1-1-2019. Nay, Chi cục Thuế huyện Bình Chánh thông tin đến quý ông (bà) được biết:
   *Trường hợp thứ nhất: người nộp thuế muốn nộp một lần cho cả năm.
   - Thời hạn Chi cục Thuế thực hiện ra thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân chậm nhất là ngày 30 tháng 4 của năm; thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 5 của năm.
   *Trường hợp thứ hai: người nộp thuế muốn nộp hai lần trong năm.
   Thời hạn cơ quan thuế ra thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân:
   - Chậm nhất là ngày 30 tháng 4 đối với thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp của kỳ nộp thứ nhất trong năm; thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 5.
   - Chậm nhất là ngày 30 tháng 9 đối với thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp của kỳ nộp thứ hai trong năm; thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 10.
   Từ những quy định nêu trên, Chi cục Thuế đề nghị quý ông (bà) thuộc trường hợp nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh thực hiện nộp thuế vào ngân sách Nhà nước kịp thời. Trường hợp người nộp thuế nộp thuế quá thời hạn nêu trên Chi cục Thuế thực hiện tính tiền chậm nộp theo quy định.
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023