Thông tin về dự án Khu Trung tâm Thương mại dịch vụ và nhà ở tại thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh nhận được yêu cầu của nhiều phóng viên các trang Báo liên quan đến dự án Khu Trung tâm Thường mại dịch vụ và nhà ở tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh; Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thông tin mội số nội dung sau:
1.    Vị trí khu đất:
- Vị trí: vị trí khu đất tại Khối F diện tích 31.005m² thuộc khu trung tâm hành chính huyện Bình Chánh thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.
2. Về pháp lý dự án:
- Quyết định số 5623/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 về duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm hành chính huyện Bình Chánh (diện tích 24,2955 ha), thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh;
- Quyết định số 12160/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm hành chính huyện Bình Chánh (diện tích 24,2955 ha), thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh;
- Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2017 về công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất 3,1 ha (31.005,4 m²) trong Khu Trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh;
- Văn bản số 5136/UBND-ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh;
- Văn bản số 5137/UBND-ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công nhận chủ đầu tư Dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh;
- Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Western City làm chủ đầu tư;
- Văn bản số 233/SXD-QLCLXD ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Sở Xây dựng về việc thực hiện thi công cọc thử tại công trình Khu Trung tâm Thương mại dịch vụ và nhà ở tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.
3. Về thẩm quyền phê duyệt thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật của Dự án thuộc thẩm quyền của Cục QL Hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng.
Lượt xem trong ngày: 1 Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023