Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, Bản tin Bình Chánh có cuộc phỏng vấn với đồng chí Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ này trong năm 2023.

* Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá khái quát những kết quả đạt được trong thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”?

Đồng chí Võ Đức Thanh: Trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo của UBND huyện, đặc biệt là sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã - thị trấn và sự đồng thuận của Nhân dân, doanh nghiệp đã đưa kinh tế của huyện từng bước được phục hồi và trở lại nhịp phát triển. Với nhiều giải pháp cụ thể, đa dạng được triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” đã góp phần giúp cho huyện kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đạt được nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, tạo động lực cho giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch đạt mục tiêu đề ra.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2022 đạt 10,2%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ tăng dần và giữ vai trò động lực tăng trưởng chính (công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 75,4%; thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 22,6%; ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng 2,0%). Có 2.773 doanh nghiệp được thành lập mới, đạt 154% so kế hoạch, tăng 73,74% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước năm 2022 trên 2.339 tỷ đồng, đạt 139,69% so với dự toán, tăng 35,79% so với cùng kỳ; trong đó, thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh trên 681 tỷ đồng, đạt 111,31% so với dự toán, tăng 11,98% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước thực hiện đạt trên 95%; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố và huyện (dự án y tế, giao thông, giáo dục…). Về xây dựng nông thôn mới, huyện đã được công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba trong xây dựng nông thôn mới.

UBND huyện cũng đã tập trung chỉ đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc huyện, UBND xã - thị trấn, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; quyết liệt chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế ở một số lĩnh vực, như: Kéo giảm số công trình vi phạm đất đai, xây dựng với tỷ lệ giảm 43,4% so với cùng kỳ; tổ chức thành công thi tuyển ý tưởng quy hoạch, rà soát điều chỉnh các đồ án quy hoạch; chấn chỉnh hoạt động của các chợ truyền thống; tổ chức nhiều đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường... Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính, thành lập Trung tâm điều hành thông minh (IOC), triển khai xây dựng các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ Nhân dân; thành lập mới 2 trường tiểu học đáp ứng nhu cầu học tập của con em; thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em mồ côi. Hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt số lượng và chất lượng; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả, phạm pháp hình sự giảm mạnh (giảm 104 vụ, tỷ lệ giảm 29,48% so với cùng kỳ năm 2021); tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các ngày lễ kỷ niệm của đất nước.

Để có được những kết quả như trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND TPHCM, sự hỗ trợ, hướng dẫn của các sở, ban, ngành thành phố đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của huyện, đã quan tâm bố trí vốn đầu tư cho huyện, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện.

* Phóng viên: Xin đồng chí cho biết phương hướng, giải pháp trọng tâm thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong năm 2023, đặc biệt là hướng tới kỷ niệm 20 năm chia tách địa giới hành chính huyện (2003-2023)?

Đồng chí Võ Đức Thanh: Xác định năm 2023 là năm “bản lề” có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021- 2025), UBND huyện xác định mụctiêu trong năm 2023 đó là “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện công tác quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý đô thị, đất đai, xây dựng, môi trường; nâng cao hoạt động công vụ, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; phát huy hiệu quả mọi nguồn lực của huyện để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Thực hiện đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023”, trong thời gian tới huyện sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

- Phát động phong trào thi đua thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh năm 2023, hướng tới kỷ niệm 20 năm chia tách huyện Bình Chánh (2003-2023).

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ và xúc tiến đầu tư huyện; chuẩn bị các điều kiện cần thiết (đất đai, thủ tục...) nhằm khuyến khích, mời gọi, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp, hình thành các dự án trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện Đề án đầu tư - xây dựng huyện Bình Chánh trở thành đô thị thuộc TPHCM.

- Tập trung thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và thu hút nguồn lực vốn của các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển huyện.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên đất đai. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt, nhất là đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 3 trên địa bàn huyện, đảm bảo tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư năm 2023 trên 90%. Tiếp tục thực hiện rà soát lập quy hoạch vùng huyện và quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất gắn với định hướng phát triển kinh tế. Chủ động làm việc với các sở, ngành thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho huyện trên các lĩnh vực. 

- Tiếp tục triển khai đảm bảo tiến độ Đề án xây dựng đô thị thông minh; tiếp tục đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành thông minh (giai đoạn 2); nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực, đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, xã - thị trấn, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; quyết liệt chỉ đạo khắc phục các hạn chế về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị, môi trường.

- Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, ổn định để phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn huyện.

* Phóng viên: Xin cám ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn!

Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023

  Thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023