TPHCM ban hành Quyết định 1113/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 phê duyệt 26 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận-huyện

Bao gồm 03 lĩnh vực là Lĩnh vực chứng thực: 09 thủ tục, Lĩnh vực bồi thường nhà nước: 02 thủ tục, Lĩnh vực hộ tịch: 15 thủ tục.
 
  DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ
 

STT
Tên quy trình nội bộ

 

* Tham khảo chi tiết : Quyết định 1113/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020

Lượt xem trong ngày: 1 Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

 • Bản đồ huyện Bình Chánh

  Bản đồ huyện Bình Chánh