TPHCM ban hành Quyết định 5223/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND TP, 27 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận, huyện

I. Lĩnh vực đất đai
1. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng
2. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
II. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng
3. Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 4. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 5. Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh III. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa
6. Cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 7. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 8. Thủ tục cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 9. Cấp giấy phép bán lẻ rượu 10. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu 11. Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu 12. Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 13. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 14. Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 15. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 16. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 17. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai IV. Lĩnh vực người có công
18. Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
19. Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
20. Di chuyển hài cốt liệt sĩ
V. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
21. Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
22. Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
23. Cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
24. Quy trình công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục
VI. Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em
25. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
26. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
VII. Lĩnh vực bảo trợ xã hội
27. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội quận, huyện

Tham khảo chi tiết : Quyết định số 5223/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND TP

Lượt xem trong ngày: 1 Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận
Tin tức đọc nhiều
 • Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

  Quyết định công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bình Chánh

 • KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

  KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RẠCH GIÀ

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

 • Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

  Ông Võ Đức Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026

 • CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH