Khẩn cấp
Công an Huyện (đường dây nóng) 113 – 37606917; 37606918
Công an cứu nạn 113
Cứu hỏa, cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy 114
Cấp cứu y tế 115
Đường dây nóng phản ánh về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh trên địa bàn TpHCM (Bộ Y tế) 19009095 - duongdaynong.syt@tphcm.gov.vn
Đường dây nóng phản ánh về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh trên địa bàn TpHCM (Sở Y tế) 0967771010 - duongdaynong.syt@tphcm.gov.vn
Báo mất điện, giải đáp tất cả vấn đề liên quan về điện 19001122 - 1900545454
Đơn vị sự nghiệp
Trung tâm VH-TDTT 37.602.094 - Email: ttvhtt.binhchanh@tphcm.gov.vn
Trung tâm Y tế dự phòng 38.858.485 - Email: ttytdp.binhchanh@tphcm.gov.vn
Trung tâm dạy nghề 38.758.402 - Email: ttdn.binhchanh@tphcm.gov.vn
Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng 37.602.180 - Email: bbtgpmb.binhchanh@tphcm.gov.vn
Ban Quản lý đầu tư, xây dựng công trình 37.602.309 - 37.602.572 - Email: bqldtxdct.binhchanh@tphcm.gov.vn
Bệnh viện huyện Bình Chánh 37.602.895 – 37.602.312 - Email: benhvien.binhchanh@tphcm.gov.vn
Ban Quản lý chợ Bình Chánh 38.758.501 - Email: chobinhchanh@yahoo.com.vn
Ban Quản lý Chợ Cầu Xáng 38.772.033 - Email: chocauxang@gmail.com
Công viên Văn hóa Láng Le 38.772.117 - Email: congvienvhll@gmail.com
Đài Truyền Thanh 38.750.216 - Email: dtt.binhchanh@tphcm.gov.vn
Trung tâm Hoa kiểng và dịch vụ Nông nghiệp 38.772.238 - Email: tthk.binhchanh@tphcm.gov.vn
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 37.602.680 - Email: dkqsdd.binhchanh@tphcm.gov.vn
Cơ quan nội chính
CÔNG AN HUYỆN 37.606.918