Trường Học
THCS Đa Phước 37780065 - Email: c2daphuoc.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
MNTT Sơn Ca 8758648
Trung tâm GDTX 62689912
Trung tâm KTTH-HN 7602534 - Email: hndn.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
Trường BDGD 7602536 - Email: bdgd.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
MNTT Hương Dưa 37691049
MNTT Hoa Thiên Tuế 38476303
MNTT Tuổi Ngọc 38770087
MNTT Anh Duy 38772221
MNTT Bé Yêu 37584236
MNTT Thanh Ngân 37654079
MNTT Nam Mỹ 54318027
MNTT Ngọc Gia 54283694
CB Rạng Đông 37610573 - cbrangdong.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
THCS Nguyễn Văn Kiệp 62667001 - Email: c2nvk.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
THCS Vĩnh Lộc A 02837650328 - thcsvinhloca.bc@hcm.edu.vn
THCS Vĩnh Lộc B 02862873292 - thcsvinhlocb.bc@hcm.edu.vn
THCS Nguyễn Thái Bình 02837581446 - thcsnguyenthaibinh.bc@hcm.edu.vn
THCS Phong Phú 02838757074 - thcsphongphu.bc@hcm.edu.vn
TH Bình Hưng 02837581065 - clbinhhung.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn