Lịch làm việc của Thường trực Ủy ban nhân dân Huyện (Tuần thứ 49, từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)   Giới thiệu các loại hình âm nhạc dân tộc vào học đường   Ra mắt mô hình thanh toán không dùng mặt tại bộ phận tiếp nhận của Ủy ban nhân dân xã Hưng Long   Tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022   Lịch tiếp công dân của thường trực Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân Tháng 12 năm 2022   Phòng Tài nguyên và Môi trường nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất đúng hạn   Ủy ban nhân dân huyện Công bố và trao Quyết định cán bộ (ngày 28/11/2022)   Lễ phát động trồng cây xanh, xây dựng tiểu cảnh, tổng vệ sinh môi trường   Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện Bình Chánh khóa XI   Trao tặng quà cho học sinh Tiểu học và THCS có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi   Lịch làm việc của Thường trực Ủy ban nhân dân Huyện (Tuần thứ 48, từ ngày 28/11/2022 đến ngày 03/12/2022)   Tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” năm 2022   Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021   Hội nghị quán triệt, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW   Hội nghị tập huấn và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và Nghị định số 49/2020/NĐ-CP   Về việc thực hiện công bố công khai nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới hẻm tỷ lệ 1/500 xã Đa Phước, huyện Bình Chánh   Về việc thực hiện công bố công khai nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới hẻm tỷ lệ 1/500 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh   Về việc thực hiện công bố công khai nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới hẻm tỷ lệ 1/500 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh   Về việc thực hiện công bố công khai nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới đường hẻm tỷ lệ 1/500 xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh   Về việc thực hiện công bố công khai nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới đường hẻm tỷ lệ 1/500 xã Qui Đức, huyện Bình Chánh  
| Bình Chánh - 31.3°C
TỶ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
(Ngày cập nhật: )

Hội nghị chuyên đề về các giải pháp ứng dụng CNTT trong công tác quản lý đô thị, TNMT

Hội nghị chuyên đề về các giải pháp ứng dụng CNTT trong công tác quản lý đô thị, TNMT